Đăng ký sáng chế tại Illinois

Đăng ký sáng chế tại Illinois là điều rất quan trọng nếu doanh nghiệp muốn mở rộng việc phát triển đến bang này ở Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Illinois đã trở thành một lãnh thổ có tổ chức của Hoa Kỳ với việc thành lập Lãnh thổ Tây Bắc vào năm 1787. Kể từ năm 1803, Illinois đã phát triển mạnh như một tiểu bang hợp thành của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và được biết đến là một trong những tiểu bang đông dân nhất trong cả nước, và cũng là một trong những tiểu bang đa diện nhất.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang lãnh thổ này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Illinois.

Tiến hành tra cứu sáng chế tại Illinois

Trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Illinois, người nộp đơn nên tiến hành tra cứu sáng chế trước để loại bỏ các vấn đề trong tương lai như việc bằng sáng chế trùng lặp, các vụ kiện tụng và tổn thất tài chính có thể xảy ra.

Việc này có thể do người nộp đơn tự thực hiện hoặc nhờ sự trợ giúp của các công ty luật chuyên nghiệp và các chuyên gia pháp lý.

Sau khi tra cứu, người nộp đơn có thể quyết định kế hoạch tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký hoặc các chiến lược phát triển khác.

Bằng sáng chế tại Illinois

Tại Illinois, cũng như ở Hoa Kỳ nói chung, bằng sáng chế là quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế do Chính phủ trao cho người được cấp bằng sáng chế. Trong thời hạn của bằng sáng chế, người nhận bằng sáng chế sẽ có quyền loại trừ các hành động của bên thứ ba liên quan đến đối tượng được bảo hộ, chẳng hạn như sản xuất, thương mại hóa, sử dụng và các hành động khác.

Bảo vệ sáng chế thông qua việc cấp bằng sáng chế có nghĩa là ngăn chặn việc khai thác trái phép sáng chế đó bởi các đối thủ cạnh tranh không tham gia cũng như không chịu chi phí nghiên cứu và phát triển của sáng chế đó.

Đăng ký sáng chế tại Illinois
Đăng ký sáng chế tại Illinois

Để được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực nào đó, sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Theo đó, có nhiều đối tượng khác không được cấp bằng sáng chế tại Illinois, chẳng hạn như:

 • Các khám phá cũng như các quy luật tự nhiên và các phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý cũng như các chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Illinois

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Illinois bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế tại Illinois);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Hỗ trợ do USPTO cung cấp cho quy trình đăng ký bằng sáng chế tại Illinois

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Illinois, người nộp đơn có thể tham khảo các chương trình sau để được hỗ trợ:

Chương trình Patent Pro Bono

Các nhà sáng chế của Illinois được hỗ trợ bởi Trung tâm Sáng chế Chicago-Kent, một phần của chương trình chuyên nghiệp trên toàn quốc của USPTO nhằm đối sánh các nhà sáng chế đủ điều kiện (dựa trên thu nhập) với các luật sư tình nguyện và các chuyên gia bằng sáng chế – người sẽ giúp người nộp đơn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Các trường luật

Các nhà sáng chế và doanh nhân Illinois có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho cả vấn đề bằng sáng chế và nhãn hiệu bằng cách liên hệ với địa chỉ sau:

 • Trường Luật Tây Bắc Pritzker (nhãn hiệu, ưu tiên Chicago): elc@law.northwestern.edu
 • Trường Luật Đại học Saint Louis (nhãn hiệu): LegalClinics@slu.edu
 • Trường Luật UIC (bằng sáng chế, ưu tiên cho Illinois): law-patentclinic@uic.edu (nhãn hiệu): law-tmclinicinfo@uic.edu
 • Đại học Washington ở Trường Luật St. Louis (bằng sáng chế): EIPAssistance@wulaw.wustl.edu.

Ngoài các trường luật được liệt kê ở trên, còn có 19 trường luật khác cung cấp dịch vụ bằng sáng chế và nhãn hiệu miễn phí cho tất cả cư dân của Hoa Kỳ bất kể địa điểm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.