Đăng ký sáng chế tại Iceland

Đăng ký sáng chế tại Iceland là điều mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm và chú ý khi muốn mở rộng sang quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Iceland là một quốc đảo Bắc Âu ở Bắc Đại Tây Dương và là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới theo mức độ giàu có trung bình trên một người trưởng thành. Vào năm 2020, Iceland được xếp hạng là quốc gia phát triển thứ tư trên thế giới theo Chỉ số Phát triển Con người của Liên hợp quốc và đứng đầu trong Chỉ số Hòa bình Toàn cầu. Iceland chạy gần như hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Iceland.

Bằng sáng chế tại Iceland

Bằng sáng chế tại Iceland là một tài liệu pháp lý cấp cho người nhận bằng sáng chế quyền độc quyền đối với sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định trong một khu vực giới hạn.

Iceland luôn tuân thủ các thỏa thuận quốc tế quan trọng về quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: Công ước Liên minh Paris về Bảo hộ Sở hữu Công nghiệp). Thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và kiểu dáng công nghiệp đều được bảo vệ theo luật Iceland.

Đăng ký sáng chế tại Iceland
Đăng ký sáng chế tại Iceland

Một sáng chế tại Iceland đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế nếu nó có tính mới, bao gồm một bước sáng chế và có thể áp dụng trong công nghiệp.

Mặt khác, theo luật của Iceland, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế bao gồm:

 1. Các khám phá cũng như các quy luật của tự nhiên và các phương pháp toán học;
 2. Thiết kế thẩm mỹ;
 3. Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý cũng như các chương trình máy tính;
 4. Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Iceland

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Iceland bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Iceland

Để có được bằng sáng chế tại Iceland, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Iceland (ISIPO).

Ngoài phương thức đăng ký truyền thống, người nộp đơn cũng có thể đăng ký sáng chế thông qua EPO với quy trình đơn giản hóa để được bảo hộ ở nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Iceland.

Quy trình đăng ký bao gồm thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

Cuộc kiểm tra hình thức kéo dài trong 2 tháng trong những trường hợp bình thường.

Mặt khác, việc kiểm tra nội dung có thể kéo dài trong nhiều năm.

Nếu không có sai sót trong cả hai lần kiểm tra, bằng độc quyền sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế, người được cấp bằng sáng chế sẽ cần phải trả phí duy trì hàng năm.

Sau khi có bằng sáng chế, sáng chế đó không thể được sử dụng, sản xuất, nhân bản hoặc bán mà không có sự cho phép của người được cấp bằng sáng chế.

Nếu thực sự có các hành động vi phạm, quyền sáng chế có thể được thực thi tại tòa án chống lại họ.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.