Đăng ký sáng chế tại Honduras

Đăng ký sáng chế tại Honduras – Quy trình, thủ tục và các lưu ý cần chú ý là gì?

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế tại Honduras

Bằng sáng chế tại Honduras là một tài liệu pháp lý cấp cho người nhận bằng sáng chế quyền độc quyền đối với sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định trong một khu vực giới hạn.

Một sáng chế tại Honduras đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế nếu nó có tính mới, liên quan đến một bước sáng chế và có thể áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Honduras

Theo luật, các đối tượng sau đây không được coi là có khả năng cấp bằng sáng chế:

 • các nguyên tắc lý thuyết hoặc khoa học;
 • những khám phá về một cái gì đó đã tồn tại trong tự nhiên, ngay cả khi trước đây con người chưa từng biết đến nó;
 • vật chất sinh học tồn tại trong tự nhiên;
 • chương trình, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hành vi tinh thần, trò chơi hoặc kế hoạch kinh doanh;
 • các chương trình máy tính;
 • các hình thức trình bày thông tin;
 • sáng tạo thẩm mỹ, tác phẩm nghệ thuật hoặc văn học;
 • các phương pháp phẫu thuật, trị liệu hoặc chẩn đoán để điều trị cơ thể người hoặc động vật;
 • sự xen kẽ của các đặc điểm của các sáng chế đã biết hoặc hỗn hợp của các sản phẩm đã biết, sự thay đổi về hình thức, kích thước hoặc vật liệu của chúng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Honduras

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Honduras bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Honduras

Để có được bằng sáng chế tại Honduras, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Honduras.

Nếu không có vấn đề gì về hình thức, đơn đăng ký sáng chế sẽ được đăng công báo với điều kiện phải nộp đầy đủ các khoản phí.

Sau khi đơn đăng ký được xuất bản, bất kỳ bên quan tâm nào cũng có thể phản đối đơn đăng ký, bằng cách lập luận bằng văn bản. Đây còn được gọi là một quan sát (observation).

Nếu không có quan sát nào, đơn đăng ký sáng chế sẽ chuyển sang bước thẩm định nội dung.

Nếu không có vấn đề gì với các bước trên, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn, thông thường trong vòng 4 đến 5 năm.

Bằng sáng chế có 20 năm bảo hộ tại Honduras, tính từ ngày nộp đơn.

Phí hoặc niên kim hàng năm phải được trả để giữ bằng sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế đang chờ xử lý có hiệu lực.

Các ghi chú khác

Bằng sáng chế tại Honduras thường được cấp trên cơ sở nộp đơn đầu tiên.

Luật pháp địa phương phải được tuân thủ khi đăng ký sáng chế tại Honduras. Việc đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế của Hoa Kỳ sẽ không tự động chuyển sang đăng ký bảo hộ sáng chế tại Honduras.

Honduras không có các hệ thống để xúc tiến quá trình đăng ký bằng sáng chế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.