Đăng ký sáng chế tại Ghana

Đăng ký sáng chế tại Ghana – Định nghĩa của sáng chế, bằng sáng chế tại quốc gia cũng như thủ tục cần thiết để đạt được bảo hộ là gì?

Có thể bạn quan tâm

Ghana là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên trung bình sở hữu các khoáng sản công nghiệp, hydrocacbon và kim loại quý. Đây là một nền kinh tế kỹ thuật số được chỉ định mới nổi với sự kết hợp nền kinh tế hỗn hợp và một thị trường mới nổi.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước đó. mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Ghana.

Bằng sáng chế tại Ghana

Bằng sáng chế tại Ghana là một tài liệu pháp lý cung cấp cho người nhận bằng sáng chế quyền độc quyền đối với sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định trong một khu vực giới hạn.

Một sáng chế tại Ghana đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế nếu nó có tính mới, liên quan đến một bước sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp.

Theo Đạo luật Sáng chế của Ghana, những đối tượng sau đây sẽ không được cấp bằng sáng chế tại quốc gia này:

  • khám phá, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học;
  • các phương pháp tiến hành kinh doanh hoặc chơi các trò chơi tinh thần thuần túy;
  • sáng chế trái với chính sách công và đạo đức.

Cần lưu ý rằng thời gian gia hạn tính mới tại Ghana là 12 tháng. Điều này có nghĩa là việc tiết lộ ra công chúng về chủ thể sáng chế trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ghana sẽ không làm mất hiệu lực của đơn đăng ký sáng chế tại Ghana.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ghana

Để có được bằng sáng chế tại Ghana, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ghana của họ cho Văn phòng SHTT của Ghana.

Sau khi nhận được đơn, trong một khoảng thời gian nhất định, Văn phòng SHTT sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ để xác định xem đơn có chứa yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, tên gọi của sáng chế và các thông tin chi tiết của nhà sáng chế hoặc người nộp đơn hay không. Sau đó ngày nộp đơn sẽ được thông báo.

Đơn xin cấp bằng sáng chế sau đó sẽ trải qua một cuộc thẩm định về hình thức để kiểm tra xem nó có tuân thủ các yêu cầu về hình thức hay không.

Nếu có sai sót, Văn phòng SHTT sẽ thông báo cho người nộp đơn và cho người nộp đơn một khoảng thời gian để sửa đổi.

Nếu không có sai sót về mặt hình thức, đơn đăng ký sáng chế tại Ghana sau đó sẽ trải qua một cuộc thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp bằng độc quyền của sáng chế.

Theo luật của Ghana, quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế phải được Cục SHTT cấp không muộn hơn 2 năm sau khi bắt đầu thẩm định đơn.

Người nộp đơn có thể rút lại hoặc sửa đổi đơn cho đến khi có quyết định về đơn.

Sau khi quyết định được công bố, nếu kết quả là khả quan, tài liệu tham khảo về việc cấp bằng sáng chế trong Bản tin Thương mại và Công nghiệp sẽ được cấp, đồng thời cung cấp giấy chứng nhận và bản sao bằng sáng chế cho người nộp đơn.

Các phương pháp khác để nhận bằng sáng chế tại Ghana

Ngoài thủ tục đăng ký sáng chế tại Ghana theo con đường quốc gia ở trên, người nộp đơn muốn được bảo hộ bằng sáng chế tại Ghana cũng có thể thực hiện điều đó thông qua các phương pháp sau:

  • Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế khu vực với Tổ chức Sở hữu Công nghiệp Khu vực Châu Phi (ARIPO).
  • Nộp đơn quốc tế thông qua Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý.
Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.