Đăng ký sáng chế tại Fiji

Đăng ký sáng chế tại Fiji là điều mà mọi doanh nghiệp mong muốn phát triển đến quốc đảo ở Melanesia này cần phải tìm hiểu.

Có thể bạn quan tâm

Được thiên nhiên ban tặng với các nguồn tài nguyên rừng, khoáng sản và cá, Fiji là một trong những nền kinh tế phát triển nhất của các quốc đảo Thái Bình Dương, mặc dù vẫn có một khu vực tự cung tự cấp lớn. Tài nguyên thiên nhiên của quốc đảo này bao gồm gỗ, cá, vàng, đồng, dầu ngoài khơi và thủy điện.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Fiji.

Bằng sáng chế tại Fiji

Theo Luật Bằng sáng chế Fiji, bằng sáng chế tại Fiji là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ .

Để được cấp bằng sáng chế tại Fiji, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Fiji là:

 1. Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 2. Thiết kế thẩm mỹ;
 3. Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 4. Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Fiji

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Fiji bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thời gian gia hạn tính mới

Thời gian gia hạn cho yêu cầu về tính mới lên đến 1 năm hoặc 12 tháng được cung cấp cho một số trường hợp chủ thể đơn đăng ký bị tiết lộ trước.

Điều này có nghĩa là, trong vòng 12 tháng kể từ khi công bố thông tin liên quan đến sáng chế, nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế cho sáng chế đó tại Fiji thì đơn đăng ký sáng chế vẫn được coi là hợp lệ.

Ngược lại, nếu quá thời hạn 12 tháng, đơn đăng ký sáng chế sẽ bị coi là không hợp lệ.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Fiji

Để có được bằng sáng chế tại Fiji, người nộp đơn phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng IP Fiji.

Ngoài ra, nếu người nộp đơn trước đó đã đăng ký sáng chế của họ ở Vương quốc Anh, họ có thể sử dụng bằng sáng chế đó làm cơ sở để đăng ký sáng chế tại Fiji, với ít thủ tục hơn.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, những thẩm định viên sẽ tiến hành thẩm định hình thức để kiểm tra xem đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu trong Luật Bằng sáng chế của Fiji hay không.

Đơn xin cấp bằng sáng chế sau đó sẽ trải qua một cuộc thẩm định nội dung diễn ra ở Úc. Cần lưu ý rằng đơn đăng ký có cơ sở qua bằng sáng chế tại Vương quốc Anh không cần phải trải qua quá trình thẩm định nội dung.

Nếu không có vấn đề gì, đơn sẽ được đăng công báo trong 2 tháng.

Nếu không có phản đối hoặc hành động phản đối kết thúc có lợi cho người nộp đơn, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 3 tháng.

Quyền của người được cấp bằng sáng chế

Hiện tại, thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế ở Fiji được kéo dài từ 14 năm lên 20 năm.

Sau khi người được cấp bằng sáng chế có được bằng sáng chế, thì sáng chế đó không thể được sử dụng, sản xuất, nhân bản hoặc bán mà không có sự cho phép của người được cấp bằng sáng chế.

Quyền sáng chế có thể được thực thi tại tòa án chống lại những bên thứ ba thực hiện hành vi xâm phạm sáng chế mà không có sự cho phép của nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.