Đăng ký sáng chế tại Estonia

Đăng ký sáng chế tại Estonia vốn là điều ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu hơn.

Có thể bạn quan tâm

Estonia là một quốc gia phát triển, có nền kinh tế tiên tiến, thu nhập cao; xếp hạng rất cao trong Chỉ số phát triển con người. Estonia liên tục được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế về chất lượng cuộc sống, giáo dục, số hóa các dịch vụ công và sự thịnh hành của các công ty công nghệ.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Estonia.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Estonia

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Estonia bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Đối với những người nộp đơn muốn yêu cầu ngày ưu tiên, thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Estonia yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu thời hạn 12 tháng hết hạn, người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn 2 tháng với điều kiện người nộp đơn có thể nêu nguyên nhân dẫn đến việc không nộp đủ các giấy tờ cần thiết đúng hạn.

Đăng ký sáng chế tại Estonia
Đăng ký sáng chế tại Estonia

Ngôn ngữ chính thức của các đơn xin cấp bằng sáng chế Estonia là tiếng Estonia. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch tiếng Estonia sẽ được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời gian gia hạn tính mới tại Estonia

Để được cấp bằng sáng chế tại Estonia, đơn đăng ký phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, cùng với các yêu cầu khác để một sáng chế được đăng ký bằng sáng chế.

Tuy nhiên, nếu sáng chế được tiết lộ công khai trước ngày nộp đơn, thì đơn đó vẫn có thể được coi là hợp lệ nếu nó được nộp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thời gian gia hạn chính thức về tính mới tại Estonia là 12 tháng sau khi công bố thông tin liên quan đến sáng chế trước công chúng.

Việc tiết lộ có thể là do một bên có quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc việc tiết lộ đã bị bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra một cách thiếu thiện chí.

Bằng chứng chứng minh việc trưng bày sáng chế phải được nộp cùng với đơn đăng ký.

Nếu bằng chứng hợp lệ và đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn, đơn đăng ký vẫn được coi là hợp lệ tại Estonia và có thể tiến hành các giai đoạn thẩm định.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Estonia

Để có được bằng sáng chế tại Estonia, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Estonia.

Sau khi nhận được đơn, các chuyên gia thẩm định tại Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định nội dung và hình thức để kiểm tra xem đơn có tuân thủ các quy định của pháp luật và có thể được cấp bằng sáng chế hay không.

Việc thẩm định nội dung được thực hiện tự động khi đơn đăng ký được công bố.

Nếu không có sai sót, bằng sáng chế được cấp cho người nộp đơn.

Hiệu lực và phí duy trì

Sau khi được cấp, bằng sáng chế tại Estonia sẽ có thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì thời hạn hiệu lực, người được cấp bằng sáng chế cần phải trả phí hàng năm bắt đầu từ năm đầu tiên sau ngày nộp đơn.

Phí chính thức cho năm hiệu lực thứ nhất và thứ hai phải được thanh toán đồng thời với việc thanh toán phí duy trì cho năm thứ ba.

Cần lưu ý rằng không thể trả trước phí duy trì. Cụ thể, người được cấp bằng sáng chế không thể thanh toán phí duy trì sớm hơn sáu tháng trước ngày đến hạn.

Nếu người được cấp bằng sáng chế bỏ lỡ thời hạn thanh toán, họ có thể thanh toán phí duy trì trong thời gian gia hạn sáu tháng với điều kiện phải trả một khoản phụ phí.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.