Đăng ký sáng chế tại England

Đăng ký sáng chế tại England là điều mà rất nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng phát triển toàn cầu cần phải lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế England là một trong những nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới, với GDP bình quân đầu người là 28.100 bảng Anh. Thường được coi là nền kinh tế thị trường hỗn hợp, quốc gia này đã áp dụng nhiều nguyên tắc thị trường tự do, nhưng vẫn duy trì một cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội tiên tiến.

Theo đó, nhiều doEngland nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doEngland nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại England.

Bằng sáng chế tại England

Để một sáng chế hoặc sáng tạo đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế tại England, chủ thể đăng ký phải đáp ứng ba tiêu chí:

 1. nó phải là có tính mới;
 2. nó phải liên quan đến một bước sáng tạo;
 3. nó phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại England

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại England bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Nếu người nộp đơn muốn yêu cầu quyền ưu tiên, họ cần nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được kéo dài thêm 2 tháng với điều kiện người nộp đơn chứng minh được rằng việc không nộp các giấy tờ cần thiết là do vô ý hoặc có lí do bất khả kháng.

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế tại England là tiếng Anh hoặc tiếng Wales. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, người nộp đơn phải nộp bản dịch tài liệu cần thiết trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông báo.

Nếu người nộp đơn có quốc tịch nước ngoài, họ nên yêu cầu sự hỗ trợ của một luật sư bằng sáng chế đã đăng ký của Vương quốc Anh.

Thời gian gia hạn tính mới tại England

Tại England, thời gian gia hạn tính mới là 6 tháng kể từ ngày tiết lộ. Điều này có nghĩa là nếu sáng chế được tiết lộ công khai tại một cuộc triển lãm quốc tế được chính thức công nhận hoặc khi bất kỳ bên thứ ba nào tiết lộ một cách thiếu thiện chí và nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế tại England trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó, thì đơn đó vẫn sẽ được coi là hợp lệ.

Bằng chứng chứng minh việc trưng bày sáng chế phải được nộp cùng với đơn đăng ký.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại England

Để có được bằng sáng chế tại England, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế cho Văn phòng SHTT của England.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, những thẩm định viên tại Văn phòng SHTT sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình thức để kiểm tra xem đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hay không và nó có thể được cấp bằng sáng chế hay không.

Cần lưu ý rằng yêu cầu thẩm định nội dung cũng như việc nộp lệ phí tương ứng phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ khi đơn đăng ký sáng chế được công bố.

Đối với các đơn xin cấp bằng sáng chế tại England, có thể yêu cầu thẩm định cấp tốc theo PPH.

Nếu không có vấn đề gì, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực tại England

Bằng sáng chế tại England có thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì thời hạn hiệu lực này, người nộp đơn cần thanh toán các khoản phí duy trì hàng năm. Phí duy trì đầu tiên đến hạn vào ngày kỷ niệm 4 năm ngày nộp đơn, nhưng nó chỉ phải trả khi bằng sáng chế đã được cấp.

Các khoản còn lại của phí duy trì cần được thanh toán trong vòng 3 tháng trước hoặc một tháng sau ngày đến hạn để tránh phải nộp phí phạt trả chậm.

Có thể thanh toán chậm trong thời gian 6 tháng sau hạn chót bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.