Đăng ký sáng chế tại Ecuador

Đăng ký sáng chế tại Ecuador – Thủ tục, quy trình cũng như các điều cần lưu ý là gì?

Có thể bạn quan tâm

Ecuador là một trong 17 quốc gia có diện tích lớn trên thế giới. Đất nước này có nhiều loài động thực vật đặc hữu. Để công nhận di sản sinh thái độc đáo của quốc gia này, hiến pháp mới năm 2008 là hiến pháp đầu tiên trên thế giới công nhận các Quyền về Thiên nhiên, hay còn gọi là Quyền của hệ sinh thái có hiệu lực pháp luật.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Ecuador.

Bằng sáng chế tại Ecuador

Các điều kiện cần thiết để được cấp bằng sáng chế tại Ecuador là tính mới, tính sáng tạo, và khả năng áp dụng công nghiệp.

Các hình thức bảo hộ sáng chế tại Ecuador bao gồm:

 • Các sản phẩm
 • Thủ tục
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Mô hình Tiện ích
 • Giống cây trồng
 • Chất bán dẫn

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ecuador

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ecuador bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng sáng chế độc quyền (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Để yêu cầu quyền ưu tiên đăng ký bằng sáng chế tại Ecuador, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Ecuador trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Cần lưu ý rằng thời hạn này có thể được kéo dài nếu người nộp đơn gửi yêu cầu trong vòng 14 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn chỉ có thể được khôi phục nếu đáp ứng các yêu cầu nhất định và các lí do lí giải sự chậm trễ được cung cấp.

Thời gian ân hạn đối với tính mới

Thời gian ân hạn đối với tính mới tại Ecuador là 12 tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. Điều này có nghĩa là đối với những trường hợp mà việc tiết lộ đã xảy ra, đơn đăng ký sáng chế vẫn được coi là hợp lệ và có thể được đăng ký thành công nếu các điều kiện khác được thỏa mãn.

Tuy nhiên, thời gian ân hạn đối với tính mới chỉ áp dụng cho các tiết lộ công khai có nguồn gốc từ:

– Nhà sáng chế hoặc người kế nhiệm;

– Văn phòng quốc gia xuất bản nội dung của đơn;

– Bên thứ ba lấy thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà sáng chế hoặc người kế thừa của họ.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ecuador

Để có được bằng sáng chế tại Ecuador, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT Ecuador.

Sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế, các thẩm định viên tại Văn phòng SHTT sẽ tiến hành thẩm định hình thức để kiểm tra xem đơn đăng ký sáng chế có tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hay không, chủ yếu liên quan đến tính đầy đủ và chính xác của đơn.

Nếu có sai sót, Cục SHTT sẽ ra thông báo để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung.

Sau khi hoàn tất việc thẩm định hình thức, đơn đăng ký sáng chế sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Bằng sáng chế tại Ecuador có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Phí duy trì phải được trả hàng năm. Người nộp đơn cần phải trả phí duy trì hàng năm trong thời gian quy định, trước khi hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng mà ngày kỷ niệm ngày nộp đơn xảy ra.

Có thể thanh toán chậm trong thời gian ân hạn 6 tháng sau ngày đến hạn bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Nộp hồ sơ qua PCT

Ngoài việc nộp đơn theo phương thức nộp đơn quốc gia truyền thống, người nộp đơn cũng có thể nhận được sự bảo hộ đối với sáng chế tại Ecuador bằng các phương pháp khác.

Ví dụ, người nộp đơn có thể được hưởng lợi từ Hiệp ước PCT trong đó các bằng sáng chế PCT tại Ecuador có thể được nộp sau 31 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế.

Các yêu cầu đối với việc nộp đơn PCT là:

 • Bản sao của đơn đăng ký quốc tế.
 • Bản sao của Ấn phẩm Quốc tế.
 • Bản sao của báo cáo Tìm kiếm.
 • Bản sao của các Giấy tờ Ưu tiên.
 • Bản sao Kiểm tra sơ bộ và các phụ lục.
 • Chứng minh thanh toán.

Các tài liệu trên phải được dịch hợp lệ sang tiếng Tây Ban Nha.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.