Đăng ký sáng chế tại Đức

Đăng ký sáng chế tại Đức là điều được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trên thị trường hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đức là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Âu sau Nga và là quốc gia thành viên đông dân nhất của Liên minh châu Âu. Đức có nền kinh tế thị trường xã hội với lực lượng lao động có tay nghề cao, mức độ tham nhũng thấp và trình độ đổi mới cao.

Quốc gia này là nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới và nhà nhập khẩu hàng hóa lớn thứ ba và có nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu, cũng là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới tính theo GDP danh nghĩa.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang thị trường này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Đức.

Bằng sáng chế tại Đức

Bằng sáng chế tại Đức sẽ chỉ được cấp cho ‘giải pháp kỹ thuật’.

Điều này có nghĩa là các đối tượng khác sẽ không được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, chẳng hạn như:

 • Một lý thuyết khoa học;
 • Một phương pháp toán học;
 • Một kế hoạch, quy tắc hoặc phương pháp thực hiện các hành vi tinh thần, chơi trò chơi hoặc phương pháp kinh doanh.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Đức

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Đức bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Cần có bản dịch tiếng Đức cho các tài liệu ưu tiên.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Đức

Để có được bằng sáng chế tại Đức, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt).

Đơn đăng ký sáng chế sẽ trải qua một cuộc thẩm định hình thức.

Tuy nhiên, yêu cầu thẩm định nội dung phải được người nộp đơn nộp trong thời hạn 7 năm kể từ ngày nộp đơn.

Với điều kiện các khoản phí được thanh toán đầy đủ và sáng chế có thể được cấp bằng sáng chế, người nộp đơn sẽ được cấp bằng sáng chế sau một thời gian.

Cần lưu ý rằng đối với quy trình đăng ký sáng chế thông thường tại Đức, người nộp đơn có thể phải đợi 30-36 tháng để được cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài đáng kể nếu có vấn đề trong quá trình thực hiện.

Sau khi được cấp, bằng sáng chế sẽ có giá trị trong vòng 20 năm.

Các phương pháp khác để được bảo hộ sáng chế tại Đức

Ngoài phương pháp nộp đơn truyền thống thông thường, những người nộp đơn muốn có được sự bảo hộ đối với sáng chế tại Đức cũng có thể tìm kiếm các phương pháp khác như:

 • Nộp đơn thông qua Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT): Nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế thông qua PCT, họ sẽ được bảo hộ sáng chế ở tất cả 155 quốc gia thành viên PCT, bao gồm cả Đức, có thời hạn 30 tháng.
 • Nộp thông qua Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO): Vì Đức là một phần của Châu Âu, người nộp đơn có thể nộp đơn theo EPO để bảo hộ sáng chế của họ ở tất cả các quốc gia thành viên EPO, bao gồm cả Đức. Phương pháp này tiết kiệm chi phí và thời gian hơn nhiều so với phương pháp nộp hồ sơ truyền thống.
 • Nộp đơn theo Công ước Paris: Nếu đơn đăng ký đã được bảo hộ ở các quốc gia khác thuộc Công ước Paris, họ có thể yêu cầu ngày ưu tiên tại Đức để có quy trình đăng ký nhanh hơn.
Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.