Đăng ký sáng chế tại Đông Timor

Đăng ký sáng chế tại Đông Timor – một quốc gia đang trong nhiều khủng hoảng như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Đông Timor, còn được gọi là East Timor – Timor Leste, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Đông Timor, là một quốc gia ở Đông Nam Á. Trước và trong thời thuộc địa, Đông Timor nổi tiếng nhất với gỗ đàn hương. Đất nước này có một ngành công nghiệp cà phê lớn và nhiều tiềm năng, thường bán cà phê cho nhiều nhà bán lẻ quốc tế.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Đông Timor.

Bằng sáng chế ở Đông Timor

Là một quốc gia mới thành lập, Đông Timor vẫn đang trong quá trình soạn thảo luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm cả lĩnh vực Quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, quốc gia này hiện chưa có bất kỳ quy định chính thức nào về sở hữu trí tuệ, đồng nghĩa với việc không có luật sáng chế cũng như Luật SHTT tại Đông Timor. Do đó, người nộp đơn không thể nhận được sự bảo hộ bằng sáng chế tại Đông Timor vào thời điểm này.

Phương pháp tốt nhất để được bảo hộ bằng sáng chế ở quốc gia này là thông qua công bố Thông báo Cảnh báo (Cautionary Notice) trên tòa báo địa phương ở Đông Timor.

Mặc dù điều này không có nghĩa là sáng chế sẽ được bảo hộ, nhưng nó có thể đóng vai trò như một cơ sở pháp lý trong một cuộc xung đột trong tương lai, cũng như một phương tiện để cảnh báo hoặc thông báo cho các bên thứ ba vào thời điểm hiện tại về sự tồn tại của sáng chế đó.

Thông báo cảnh báo ở Đông Timor

Thông báo Cảnh báo ở Đông Timor thường có các tài liệu sau:

  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn / nhà sáng chế;
  • Tiêu đề bằng sáng chế, bản vẽ, bản tóm tắt;
  • Bản sao đăng ký sáng chế tại nước sở tại.

Thông báo Cảnh báo cần phải được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Đăng ký sáng chế tại Đông Timor

Đông Timor có dân số rất nhỏ, có nghĩa là đất nước này không có nhiều doanh nghiệp. Điều này làm giảm đáng kể sự cạnh tranh trên thị trường này, do đó làm cho việc bảo hộ bằng sáng chế trở nên dễ dàng hơn nhiều khi luật sáng chế có hiệu lực.

Điều đó cũng có nghĩa là sự phát triển của doanh nghiệp sở hữu bằng sáng chế ở Đông Timor sẽ nhanh hơn đáng kể.

Đơn vị tiền tệ chính thức của Đông Timor là USD. Với đồng tiền tiêu chuẩn quốc tế này, các giao dịch tài chính sẽ được đơn giản hóa rất nhiều. Ngoài ra, người nộp đơn cũng sẽ không cần trả thêm phí chuyển đổi tiền tệ.

Điều ước quốc tế về SHTT

Giống như các quốc gia Suriname, Somalia, Eritrea hoặc Maldives, Đông Timor không có luật cụ thể về luật sở hữu trí tuệ. Do đó, Đông Timor hiện không phải là thành viên của bất kỳ điều ước quốc tế nào về sở hữu trí tuệ.

Ghi chú:

Đông Timor chưa phải là một bên ký kết của Công ước Paris, vì vậy tất cả các quyền sáng chế mới sẽ được quản lý độc quyền bởi luật pháp địa phương.

 

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.