Đăng ký sáng chế tại Dominica

Đăng ký sáng chế tại Dominica – Khối thịnh vượng chung Dominica cần lưu ý những điều gì?

Có thể bạn quan tâm

Trong những năm gần đây, Khối thịnh vượng chung Dominica đã trở thành một trung tâm tài chính quốc tế lớn và nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Quốc gia này là thành viên của Khối thịnh vượng chung, Liên hợp quốc, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, và Phong trào Không liên kết.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Dominica.

Bằng sáng chế tại Dominica

Bằng sáng chế tại Dominica là một loại chứng chỉ về quyền SHTT được cấp cho người nhận bằng sáng chế. Với quyền này, chủ sở hữu quyền SHTT sẽ có quyền độc quyền sử dụng, chế tạo hoặc bán sáng chế trong một thời hạn giới hạn, đồng thời ngăn cản các bên khác thực hiện các hành vi đó.

Với bằng độc quyền sáng chế, người được cấp bằng có quyền khai thác thương mại sáng chế hoặc cấp phép cho người khác làm việc đó.

Yêu cầu đối với các sáng chế được cấp bằng sáng chế tại Dominica:

 • Sáng chế phải mới, nghĩa là sáng chế đó không được tiết lộ cho công chúng ở bất kỳ đâu trên thế giới;
 • Việc tạo ra sáng chế phải liên quan đến một bước sáng tạo, nghĩa là sáng chế không được rõ ràng đối với một người có kỹ năng bình thường trong lĩnh vực liên quan;
 • Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là nó phải có khả năng được chế tạo hoặc sử dụng trong bất kỳ loại hình công nghiệp nào bao gồm nông nghiệp, thủy sản, thủ công và dịch vụ.

Mặt khác, các đối tượng không được cấp bằng sáng chế là:

 • Một khám phá (những thứ tồn tại trong tự nhiên được khám phá);
 • Một lý thuyết khoa học hoặc phương pháp toán học;
 • Phương pháp điều trị cơ thể người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp, cũng như các phương pháp chẩn đoán được thực hành trên cơ thể người hoặc động vật.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Dominica

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Dominica bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Dominica

Để có được bằng sáng chế tại Dominica, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT Dominica (CIPO).

Nếu đơn đăng ký sáng chế không có lỗi và đối tượng của đơn đăng ký có thể được cấp bằng sáng chế tại Dominica, nó sẽ được đăng trên Công báo SHTT.

Thông báo về việc cấp sẽ được phát hành và sau đó, một giấy chứng nhận về việc cấp bằng độc quyền sẽ được gửi cho người nộp đơn.

Tại Dominica, bằng sáng chế có thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì thời hạn hiệu lực, người nộp đơn cần trả phí duy trì hàng năm bắt đầu từ 1 năm sau ngày nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền.

Bằng độc quyền sáng chế sẽ mất hiệu lực hoặc đơn đăng ký sáng chế được coi là đã bị thu hồi nếu khoản phí duy trì hàng năm không được thanh toán.

Tại Dominica, hành vi vi phạm bằng sáng chế có thể bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Về mặt hành chính, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 đến 1000 lần mức lương tối thiểu hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.