Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch

Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch – Các tài liệu cần thiết là gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Đan Mạch được xếp hạng cao trong một số thước đo về thành tích quốc gia, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền tự do dân sự, quản trị dân chủ và bình đẳng LGBT. Đan Mạch duy trì mối quan hệ chính trị, văn hóa và ngôn ngữ chặt chẽ với các nước láng giềng Scandinavia, với ngôn ngữ Đan Mạch có thể hiểu được một phần với cả tiếng Na Uy và tiếng Thụy Điển.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Đan Mạch.

Bằng sáng chế tại Đan Mạch

Để được cấp bằng sáng chế tại Đan Mạch, sáng chế phải:

 • Có tính mới (trên toàn cầu);
 • Có tính sáng tạo;
 • Có thể áp dụng trong công nghiệp.

Bằng sáng chế có thể được cấp cho các sản phẩm, phương pháp, thiết bị và ứng dụng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Đan Mạch

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Đan Mạch bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Để yêu cầu quyền ưu tiên tại Đan Mạch, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đan Mạch trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch
Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch

Ngôn ngữ chính thức của các đơn xin cấp bằng sáng chế là tiếng Đan Mạch và tiếng Anh. Theo đó, người nộp đơn có thể nộp đơn bằng cả tiếng Anh và tiếng Đan Mạch. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Đan Mạch của các tài liệu cần thiết phải được nộp cho Văn phòng SHTT, bao gồm cả các yêu cầu cấp bằng sáng chế.

Thời gian ân hạn đối với tính mới

Thời gian ân hạn đối với tính mới cho việc đăng ký sáng chế tại Đan Mạch là 6 tháng trước ngày nộp đơn. Điều này có nghĩa là đối với các trường hợp mà việc tiết lộ đã xảy ra như một sự lạm dụng rõ ràng liên quan đến người nộp đơn hoặc trưng bày tại một cuộc triển lãm thuộc Công ước về Triển lãm Quốc tế, thì đơn đăng ký sáng chế sẽ vẫn được coi là hợp lệ.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Đan Mạch

Để có được bằng sáng chế tại Đan Mạch, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Đan Mạch.

Đơn đăng ký sáng chế sẽ trải qua quá trình kiểm tra về tính mới và thẩm định khả năng cấp bằng sáng chế khi được thẩm định. Kết quả sẽ được thông báo cho người nộp đơn trong vòng 6 đến 10 tháng kể từ ngày nộp đơn, nêu rõ chi tiết về khả năng cấp bằng sáng chế của chủ thể sáng chế.

Nếu sáng tạo được cấp bằng sáng chế, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn sau khoảng 3 năm. Quá trình này có thể được tăng tốc nếu người nộp đơn gửi yêu cầu.

Bên cạnh hình thức nộp đơn truyền thống, người nộp đơn cũng có thể đăng ký sáng chế của mình thông qua các phương thức đăng ký sáng chế khác, bao gồm nộp đơn thông qua Hiệp ước PCT, đơn đăng ký châu Âu (EP).

Phí duy trì chính thức cho bằng sáng chế Đan Mạch phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi có Thông báo. Phí duy trì lần 1 đến 3 phải được thanh toán vào cuối năm thứ 2 của đơn đăng ký sáng chế. Phần còn lại của phí duy trì cần được thanh toán hàng năm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.