Đăng ký sáng chế tại Czech

Đăng ký sáng chế tại Czech là một trong các vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Czech là một nước cộng hòa nghị viện thống nhất và là một quốc gia phát triển với nền kinh tế thị trường xã hội tiên tiến, thu nhập cao. Đây là một quốc gia phúc lợi với mô hình xã hội châu Âu, chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học miễn phí. Czech đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng phát triển con người có điều chỉnh về bất bình đẳng của Liên hợp quốc.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Czech.

Bằng sáng chế tại Czech

Bằng sáng chế tại Czech được cấp cho các sáng chế mới, là kết quả của hoạt động sáng chế và có thể sử dụng trong công nghiệp.

Ngoài ra, các chất được sản xuất hóa học, dược phẩm, vi sinh vật sản xuất công nghiệp, cũng như quy trình công nghệ sinh học và các sản phẩm thu được từ chúng đều có thể đăng ký bảo hộ bằng sáng chế tại Czech.

Ngược lại, những khám phá hoặc lý thuyết khoa học, chương trình máy tính, giống cây trồng và giống vật nuôi mới, và cách đối xử với con người và động vật đều không được cấp bằng sáng chế.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Czech

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Czech bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Nếu người nộp đơn muốn yêu cầu quyền ưu tiên, họ phải gửi yêu cầu đăng ký sáng chế tại Czech trong 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu quá hạn, thời gian này không thể được kéo dài. Bản dịch của tài liệu ưu tiên sang tiếng Czech cũng cần phải được nộp như đối với bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác.

Thời gian ân hạn đối với tính mới

Thời gian ân hạn đối với tính mới cho các bằng sáng chế tại Czech là 6 tháng trước ngày nộp đơn.

Điều này có nghĩa là việc công bố sáng chế trước công chúng trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn sẽ không dẫn đến việc đơn đăng ký sáng chế bị loại bỏ.

Sự công bố sẽ được chấp nhận nếu nó xảy ra tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận chính thức, hoặc do một sự lạm dụng rõ ràng liên quan đến nhà sáng chế hoặc người tiền nhiệm của ông ta/bà ta.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Czech

Để có được bằng sáng chế tại Czech, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Czech.

Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp dưới dạng điện tử ở định dạng WORD với chữ ký điện tử được công nhận, hoặc thông qua hệ thống hộp dữ liệu hoặc bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng thư của Văn phòng.

Sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế, các thẩm định viên tại Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ để kiểm tra xem đơn có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không và có thể đăng ký được hay không.

Sau khoảng 18 tháng, Văn phòng sẽ công bố đơn đăng ký và thông báo về việc công bố trong Bản tin IPO.

Việc thẩm định nội dung phải được yêu cầu trong vòng 36 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Czech. Nếu người nộp đơn không thực hiện yêu cầu đúng hạn, đơn đăng ký được coi là bị rút lại và hạn chót này không thể được gia hạn.

Nếu không có sai sót nào được phát hiện trong quá trình này, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn. Sau đó, họ phải trả phí duy trì hàng năm để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.