Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria

Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria đang được rất nhiều doanh nhân mong muốn mở rộng vào quốc gia này quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Syria, tên chính thức là Cộng hòa Ả Rập Syria, là một quốc gia ở Tây Á. Syria là một nước cộng hòa thống nhất bao gồm 14 chính quyền. Nền kinh tế Syria được quản lý chặt chẽ bởi chính phủ. Là một đất nước có đồng bằng màu mỡ, núi cao và sa mạc, Syria là nơi sinh sống của các nhóm dân tộc và tôn giáo đa dạng.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria.

Bằng sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria

Theo luật của Cộng hòa Ả Rập Syria, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Cộng hòa Ả Rập Syria, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Dược phẩm và các hợp chất hóa học cũng là những đối tượng không được cấp bằng sáng chế theo Luật Bằng sáng chế của Syria.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria

Để có được bằng sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Cộng hòa Ả Rập Syria.

Bên cạnh phương thức nộp đơn quốc gia truyền thống, người nộp đơn cũng có thể chọn bảo vệ quyền SHTT của mình bằng cách nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Ả Rập Syria thông qua PCT.

Các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bằng sáng chế PCT phải được đính kèm với bản dịch tiếng Ả Rập.

Nếu được chấp nhận, lần công bố đầu tiên của đơn đăng ký sáng chế sẽ được thực hiện trong vòng sáu tháng. Nếu được cấp, giấy chứng nhận đăng ký sáng chế sẽ được công bố lần thứ hai. Phí đăng ký bằng sáng chế phải được thanh toán đầy đủ để nhận được giấy chứng nhận bằng sáng chế.

Các niên kim để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế phải được thanh toán hàng năm. Nếu người được cấp bằng sáng chế bỏ lỡ các niên kim hàng năm, họ sẽ được cung cấp thời gian gia hạn 3 tháng để thanh toán các niên kim còn thiếu, cùng với một khoản phụ phí trả chậm.

Bằng sáng chế ở Syria có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế cho các đơn xin cấp bằng sáng chế theo PCT và cũng cho việc nộp đơn quốc gia.

 

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.