Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Thụy Điển hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Thụy Điển. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thụy Điển cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Thụy Điển chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển

Thời hạn cho việc gia nhập giai đoạn quốc gia Thụy Điển của đơn PCT là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc gia hạn thời hạn này là không thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển

Ngôn ngữ của đơn đăng ký sáng chế ở Thụy Điển là tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Nếu các tài liệu nộp đơn được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch có thể được nộp trong vòng hai tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT Thụy Điển. Nếu các tài liệu nộp đơn được nộp bằng tiếng Anh, thì cần phải có bản dịch tiếng Thụy Điển của các yêu cầu bảo hộ tại thời điểm cấp.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • đơn đăng ký quốc tế;
  • yêu cầu bảo hộ.

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Bản mềm của Giấy ủy quyền đã ký có thể được nộp trong vòng một tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thụy Điển.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển

Việc thẩm định nội dung các đơn đăng sáng chế của Thụy Điển được tiến hành tự động. Không có yêu cầu cụ thể nào cần phải được nộp khi đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời hạn thanh toán lệ phí cấp bằng chính thức là hai tháng kể từ khi có Thông báo cấp bằng. Bằng sáng chế ở Thụy Điển có giá trị trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm phải được thanh toán cho mỗi năm sau ngày nộp đơn quốc tế.

Lệ phí hàng năm cho ba năm đầu tiên đến hạn vào ngày cuối cùng của các tháng có kỷ niệm hai năm ngày nộp đơn quốc tế và phải được thanh toán khi bước vào giai đoạn quốc gia hoặc trong vòng hai tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia khi chưa đến năm thứ 2 trong thời hạn hiệu lực của sáng chế.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Điển nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Thụy Điển thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *