Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Singapore hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Singapore. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Singapore cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Singapore chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore

Thời hạn để gia nhập giai đoạn PCT quốc gia tại Singapore là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được khôi phục trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn khi thanh toán một khoản phụ phí tương ứng.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế của Singapore là tiếng Anh. Không được phép nộp đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Bản dịch tiếng Anh đã xác minh của đặc điểm kỹ thuật là bắt buộc nếu đơn xin PCT không được nộp hoặc công bố bằng tiếng Anh.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore:

 • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
 • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
 • số và ngày của đơn PCT;
 • yêu cầu bảo hộ.

Việc nộp Giấy ủy quyền không bắt buộc đối với việc đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Singapore trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Người nộp đơn đăng ký bằng sáng chế Singapore có một số lựa chọn liên quan đến thủ tục thẩm định nội dung ở Singapore:

 • nộp đơn yêu cầu tra cứu và thẩm định (36 tháng kể từ ngày ưu tiên, có thể gia hạn thêm 18 tháng);
 • nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung dựa trên Báo cáo Tra cứu Quốc tế (36 tháng kể từ ngày ưu tiên, có thể gia hạn thêm 18 tháng);
 • dựa trên Báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng cấp bằng sáng chế (54 tháng kể từ ngày ưu tiên, có thể gia hạn thêm 18 tháng).

Có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định từ các quốc gia thành viên ASPEC, và đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Tính mới của sáng chế sẽ không bị bác bỏ, nếu thông tin về sáng chế đã được nhà sáng chế tiết lộ tại Triển lãm quốc tế, trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, hoặc, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu trước ngày ưu tiên.

Lệ phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo cấp bằng. Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế tại Singapore là 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế. Phí duy trì hàng năm phải được thanh toán bắt đầu từ năm thứ 5 kể từ ngày nộp đơn quốc tế và phải trả trong vòng ba tháng trước thời hạn. Có thể thanh toán chậm trong thời gian gia hạn 6 tháng khi thanh toán một khoản phụ phí tương ứng.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Singapore nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Singapore thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *