Đăng ký sáng chế tại Zimbabwe

Đăng ký sáng chế tại Zimbabwe để làm gì?

Có thể bạn quan tâm

Zimbabwe, tên chính thức là Cộng hòa Zimbabwe, là một quốc gia không giáp biển nằm ở Đông Nam Phi. Khoáng sản, vàng và nông nghiệp là những mặt hàng xuất khẩu nước ngoài chính của Zimbabwe. Du lịch cũng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nó.

Lĩnh vực khai thác vẫn rất sinh lợi, với một số trữ lượng bạch kim lớn nhất thế giới đang được khai thác. Các mỏ kim cương Marange, được phát hiện vào năm 2006, được coi là mỏ kim cương lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Zimbabwe.

Bằng sáng chế tại Zimbabwe

Theo luật Zimbabwe, bằng sáng chế ở nước này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Zimbabwe, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Zimbabwe là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Zimbabwe

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Zimbabwe bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế tại Zimbabwe);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Zimbabwe

Để có được bằng sáng chế tại Zimbabwe, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế tại Zimbabwe cho Văn phòng SHTT của Zimbabwe – Cục Chứng thư và Sở hữu trí tuệ.

Tại Zimbabwe, luật SHTT yêu cầu tính mới tuyệt đối để có thể được cấp bằng sáng chế. Điều này có nghĩa là đối tượng đăng ký sáng chế của đơn đăng ký sáng chế tại Zimbabwe không được tiết lộ ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù cố ý hay vô ý trước ngày nộp đơn.

Sau khi thẩm định kỹ lưỡng, đơn đăng ký sáng chế sẽ được đăng công khai trên Công báo SHTT của quốc gia.

Trong vòng 3 tháng sau ngày công bố, bất kỳ bên thứ ba nào cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm có thể đệ đơn phản đối việc đăng ký sáng chế.

Nếu có sự phản đối thì phải xử lý và làm rõ trước khi tiến hành cấp bằng sáng chế tại Zimbabwe.

Ngoài sự phản đối, ngay cả khi được cấp, bằng sáng chế vẫn có thể bị thu hồi khi nộp đơn lên Tòa án Cấp cao Zimbabwe hoặc Tòa án Sở hữu Trí tuệ.

Bằng sáng chế được cấp tại Zimbabwe thông qua phương thức nộp đơn quốc gia hoặc thông qua ARIPO chỉ định Zimbabwe cấp bằng sáng chế trong phạm vi quyền hạn này.

Nếu chọn nộp đơn thông qua ARIPO, ngoài Zimbabwe, người nộp đơn cũng có thể tìm kiếm sự bảo hộ đối với sáng chế tại 19 quốc gia khác của ARIPO, đó là: Botswana, Cape Verde, Vương quốc Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Vương quốc Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sao Tome và Principe, Sierra Leone, Seychelles, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *