Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ

Đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ – một quốc gia không giáp biển nằm ở ngã ba Tây, Trung và Nam Âu như thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa có độ hiệu quả cao?

Có thể bạn quan tâm

Thụy Sĩ được xếp hạng cao trên một số thước đo quốc tế, bao gồm khả năng cạnh tranh kinh tế và phát triển con người. Các thành phố của Thụy Sĩ như Zürich, Geneva và Basel được xếp hạng là một trong các thành phố có chỉ số cao nhất trên thế giới về chất lượng cuộc sống.

Năm 2020, IMD xếp Thụy Sĩ lên vị trí hàng đầu trong việc thu hút lao động có tay nghề cao. WEF xếp Thụy Sĩ là quốc gia cạnh tranh thứ năm trên toàn cầu. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ.

Bằng sáng chế ở Thụy Sĩ

Theo luật pháp Thụy Sĩ, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Thụy Sĩ, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Thời gian gia hạn về tính mới của Thụy Sĩ là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Mặt khác, các đối tượng không được đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ

Để có được bằng sáng chế ở Thụy Sĩ, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ của họ cho Văn phòng SHTT của Thụy Sĩ.

Đơn xin cấp bằng sáng chế trước tiên phải trải qua một cuộc kiểm tra sơ bộ về tính hoàn chỉnh. Việc kiểm tra này chủ yếu nhằm xem đơn đăng ký có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của đơn đăng ký sáng chế hay không.

Nếu không có sai sót, người nộp đơn sẽ nhận được số đơn đăng ký và quan trọng nhất là lưu ngày nộp đơn trong hồ sơ.

Tiếp theo, một cuộc kiểm tra hình thức được tiến hành. Nếu có sai sót trong cấu trúc, định dạng, hình thức của đơn đăng ký, người nộp đơn sẽ có cơ hội sửa đổi theo yêu cầu của Cục.

Tiếp theo, một báo cáo tìm kiếm có thể được yêu cầu bởi người nộp đơn. Báo cáo tìm kiếm này sẽ cung cấp cho người nộp đơn thông tin về các bằng chứng về các yếu tố hiện có chứng minh đối tượng đăng ký sáng chế đã được công bố trên thế giới.

Tại Thụy Sĩ, người nộp đơn không cần nộp yêu cầu thẩm định nội dung. Việc kiểm tra nội dung ở Thụy Sĩ được thực hiện tự động.

Sau khi nhận được quyết định cấp bằng sáng chế, người nộp đơn cần phải trả niên kim để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế từ năm thứ tư sau ngày nộp đơn. Phí gia hạn phải được thanh toán hàng năm vào ngày cuối cùng của tháng mà đơn đăng ký sáng chế được nộp.

Niên kim có thể được trả chậm trong vòng 6 tháng sau khi sáng chế hết hiệu lực kèm theo một khoản phụ phí.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.