Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Thụy Điển

Đăng ký sáng chế ở Thụy Điển như thế nào để đúng luật pháp?

Có thể bạn quan tâm

Thụy Điển, tên chính thức là Vương quốc Thụy Điển, là một quốc gia ở Bắc Âu. Thụy Điển duy trì một hệ thống phúc lợi xã hội Bắc Âu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học cho công dân của mình.

Nước này có thu nhập bình quân đầu người cao thứ 11 thế giới và được xếp hạng rất cao về chất lượng cuộc sống, y tế, giáo dục, bảo vệ quyền tự do dân sự, khả năng cạnh tranh kinh tế, bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới, thịnh vượng và phát triển con người.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Thụy Điển.

Bằng sáng chế ở Thụy Điển

Theo luật Thụy Điển, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền đối với tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Thụy Điển, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Pháp luật về sáng chế của Thụy Điển không quy định thời gian gia hạn tính mới. Do đó, cần hiểu rằng việc trưng bày, tiết lộ sáng chế trước công chúng sẽ làm mất hiệu lực của đơn đăng ký sáng chế ở Thụy Điển.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng được cấp bằng sáng chế ở Thụy Điển là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Thụy Điển

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Thụy Điển bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế ở Thụy Điển);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Thụy Điển

Để có được bằng sáng chế ở Thụy Điển, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Thụy Điển.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, các thẩm định viên tại Văn phòng SHTT sẽ tiến hành thẩm định hình thức cũng như thẩm định nội dung để kiểm tra xem bằng sáng chế có được đăng ký theo luật pháp Thụy Điển hay không.

Việc kiểm tra nội dung được tiến hành tự động mà không cần phải nộp một yêu cầu riêng biệt.

Sau khi thẩm định, người nộp đơn sẽ được cấp bằng sáng chế có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Để duy trì hiệu lực này, người được cấp bằng sáng chế cần phải trả các khoản niên kim bắt đầu từ năm thứ ba. Việc thanh toán cũng phải được thực hiện nếu đơn đăng ký vẫn đang trong quá trình xử lý.

Thời điểm trả niên kim hàng năm là trước ngày đến hạn của ngày cuối cùng của tháng kỷ niệm ngày nộp đơn.

Có thể thanh toán chậm các khoản niên kim trong thời gian gia hạn 6 tháng sau ngày đến hạn với khoản phụ phí 20%.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.