Đăng ký sáng chế ở Sudan

Đăng ký sáng chế ở Sudan như thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa đạt được hiệu quả cao?

Có thể bạn quan tâm

Sudan, tên chính thức là Cộng hòa Sudan, là một quốc gia ở Đông Bắc châu Phi. Sudan từng được coi là nền kinh tế phát triển nhanh thứ 17 trên thế giới, và sự phát triển nhanh chóng của đất nước phần lớn đến từ lợi nhuận từ dầu mỏ ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Sudan.

Bằng sáng chế ở Sudan

Theo luật Sudan, bằng sáng chế ở quốc gia này là quyền tài sản được Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Sudan, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được cấp bằng sáng chế ở Sudan là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Sudan

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Sudan bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Sudan

Để có được bằng sáng chế ở Sudan, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế ở Sudan của họ cho Văn phòng SHTT Sudan.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, những thẩm định viên sẽ tiến hành thẩm định hình thức để kiểm tra xem đơn đăng ký có phù hợp với yêu cầu của pháp luật hay không.

Khi các khoản phí chính thức được thanh toán, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn và việc công bố việc cấp đó sẽ được công khai trên Công báo.

Sau khi được cấp, bằng sáng chế có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Các khoản phí duy trì cần trả hàng năm là điều kiện để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế đó trên lãnh thổ Sudan.

Có thể thanh toán phí duy trì chậm 6 tháng sau thời hạn thanh toán với một khoản phụ phí tương ứng.

Sudan đã là một bên ký kết của Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) kể từ ngày 16 tháng 4 năm 1984. Do đó, bên cạnh phương thức nộp đơn quốc gia truyền thống, người nộp đơn có thể chọn đăng ký đơn đăng ký sáng chế thông qua PCT để được bảo hộ bằng sáng chế trong tất cả các các nước ký kết của Hiệp ước PCT.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.