Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Pháp

Đăng ký sáng chế ở Pháp – Quy trình đăng ký gồm các bước nào? Thủ tục cần lưu ý là gì?

Có thể bạn quan tâm

Pháp là thành viên của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu và là cường quốc kinh tế. Trong khoảng hai thế kỷ, nền kinh tế Pháp đã liên tục được xếp hạng trong số mười nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Quốc gia này hiện là quốc gia lớn thứ chín thế giới tính theo sức mua tương đương, lớn thứ bảy tính theo GDP danh nghĩa và lớn thứ hai ở EU tính theo cả hai chỉ số.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Pháp.

Bằng sáng chế ở Pháp

Theo Luật của Pháp, bằng sáng chế ở Pháp sẽ chỉ được cấp cho người nộp đơn nếu sáng chế đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tính mới.
 • Tính sáng tạo.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Mặt khác, các đối tượng không được cấp bằng sáng chế ở Pháp bao gồm:

 • Khám phá, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học.
 • Sáng tạo thẩm mỹ.
 • Các kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện một hành động tinh thần, chơi một trò chơi hoặc tiến hành kinh doanh, và các chương trình máy tính.
 • Trình bày thông tin.
 • Phương pháp điều trị cơ thể người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp và các phương pháp chẩn đoán được thực hành trên cơ thể người hoặc động vật.
 • Sáng chế mà việc khai thác thương mại sẽ không phù hợp với chính sách công hoặc đạo đức.
 • Cơ thể con người đang ở các giai đoạn hình thành và phát triển khác nhau.
 • Giống vật nuôi.
 • Giống cây trồng.
 • Các quá trình sinh học để sản xuất thực vật và động vật.
 • Quy trình sửa đổi bản dạng di truyền của động vật.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Pháp

Để có được bằng sáng chế ở Pháp, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế ở Pháp của mình cho Văn phòng SHTT của Pháp (Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Quốc gia – INPI).

Đơn xin cấp bằng sáng chế sau đó sẽ trải qua một quy trình thẩm định hình thức để kiểm tra xem nó có tuân thủ các yêu cầu để được cấp bằng sáng chế ở Pháp hay không.

Nếu không có sai sót, việc thẩm định nội dung sẽ được thực hiện vì hiện tại, quy định của Pháp không có quy định bắt buộc phải nộp một yêu cầu cụ thể để tiến hành thẩm định nội dung.

Cần lưu ý rằng một trong những lý do bị từ chối nhiều nhất trong quá trình đăng ký sáng chế ở Pháp là đối tượng của đơn đăng ký sáng chế ở Pháp không “rõ ràng” hoặc sáng chế đó không phải là mới. Từ ngày 22 tháng 5 năm 2020, tiêu chí bước sáng tạo cũng được INPI trọng điểm kiểm tra.

Sự phản đối của các bên thứ ba phải được đệ trình trong vòng 9 tháng sau khi công bố thông báo về việc cấp bằng sáng chế.

Các quyết định phản đối từ cơ quan cấp bằng sáng chế của Pháp có thể bị kháng cáo trước Tòa phúc thẩm Paris.

Nếu không có phản đối nào hoặc người nộp đơn thắng trong hành động phản đối, bằng sáng chế sẽ được cấp.

Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế ở Pháp

Ở Pháp, bằng sáng chế được bảo hộ trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Đối với bằng sáng chế dược phẩm, thời hạn bảo hộ có thể được kéo dài thêm.

Hiệu lực bảo hộ của sáng chế bắt đầu ngay sau khi đơn đăng ký sáng chế ở Pháp được công bố.

Các phí duy trì sẽ đến hạn vào ngày cuối cùng của tháng nộp đơn đăng ký sáng chế ở Pháp.

Phí duy trì có thể được thanh toán chậm trong vòng 6 tháng sau ngày đến hạn với điều kiện người được cấp bằng sáng chế có thể phải trả phí phạt thanh toán chậm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *