Làm thế nào để đăng ký sáng chế ở New Zealand?

Đăng ký sáng chế ở New Zealand là điều được rất nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng, phát triển ở thị trường với nền kinh tế tiên tiến này ngóng trông.

Có thể bạn quan tâm

New Zealand là một quốc đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương. New Zealand có nền kinh tế thị trường tiên tiến, xếp thứ 14 trong Chỉ số phát triển con người năm 2019 và thứ ba trong Chỉ số tự do kinh tế năm 2020. Đây là một nền kinh tế có thu nhập cao với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa trên đầu người là 36.254 đô la Mỹ.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở New Zealand.

Bằng sáng chế ở New Zealand

Theo Luật New Zealand, bằng sáng chế ở New Zealand là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Làm thế nào để đăng ký sáng chế ở New Zealand?
Làm thế nào để đăng ký sáng chế ở New Zealand?

Để được cấp bằng sáng chế ở New Zealand, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế ở New Zealand là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở New Zealand

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở New Zealand bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở New Zealand

Để có được bằng sáng chế ở New Zealand, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế cho Văn phòng SHTT của New Zealand.

Trước khi nộp đơn, người nộp đơn nên tiến hành tra cứu sáng chế để xem liệu có sáng chế nào tương tự đang chờ cấp hoặc đăng ký trước đó hay không vì điều này có thể ảnh hưởng nhiều đến khả năng đăng ký của sáng chế.

Ở New Zealand, người nộp đơn có thể chọn nộp bản thông số kỹ thuật tạm thời hoặc thông số kỹ thuật hoàn chỉnh.

Sau khi thông số kỹ thuật đã được gửi, người nộp đơn cần phải nộp đơn yêu cầu thẩm định.

Các thẩm định viên sau khi nhận được yêu cầu sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để kiểm tra xem đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và có thể được cấp bằng sáng chế hay không.

Nếu phát hiện sai sót, thẩm định viên sẽ thông báo cho người nộp đơn biết và cho họ thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tiếp theo, đơn đăng ký sẽ được xuất bản công khai trên Tạp chí IPONZ. Bất kỳ bên thứ ba nào cảm thấy quyền của họ bị vi phạm cũng có thể đệ đơn phản đối việc đăng ký trong vòng 3 tháng kể từ ngày xuất bản.

Nếu không có phản đối nào được đệ trình hoặc hành động phản đối kết thúc với việc người nộp đơn là bên chiến thắng, quyết định cấp bằng sáng chế sẽ được ban hành.

Bằng sáng chế sẽ có thời hạn hiệu lực 20 năm.

Cần lưu ý rằng bằng sáng chế được đăng ký ở New Zealand sẽ chỉ được bảo hộ tại quốc gia này. Nếu người nộp đơn muốn được bảo hộ bằng sáng chế ở một quốc gia khác, họ cũng cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại quốc gia đó.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *