Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Myanmar

Đăng ký sáng chế ở Myanmar là điều đặc biệt quan trọng nếu như doanh nghiệp muốn mở rộng phát triển vào quốc gia nhiều triển vọng, tiềm năng này.

Có thể bạn quan tâm

Myanmar, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Myanmar, còn gọi là Miến Điện, là một quốc gia ở Đông Nam Á. Đây là một quốc gia giàu ngọc bích và đá quý, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, gỗ tếch và các tài nguyên khoáng sản khác.

Myanmar cũng được ưu đãi với năng lượng tái tạo; Quốc gia này có tiềm năng điện mặt trời cao nhất so với các quốc gia khác của Tiểu vùng sông Mê Kông. Myanmar là thành viên của Hội nghị cấp cao Đông Á, Phong trào Không liên kết, ASEAN và BIMSTEC.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Myanmar.

Bằng sáng chế ở Myanmar

Theo luật pháp Myanmar, bằng sáng chế ở Myanmar là quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Myanmar, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế ở Myanmar là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Quan trọng là, nhằm phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp kéo dài để đáp ứng các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS dành cho các Thành viên kém phát triển của Hiệp định, Luật Sáng chế ở Myanmar có các điều khoản đặc biệt miễn bảo hộ các bằng sáng chế dược phẩm cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2033 và bảo hộ các sản phẩm hóa chất được sử dụng trong nông nghiệp, thực phẩm và sản phẩm vi sinh đến ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chính phủ Myanmar có thể thay đổi các quy định này do đất nước này đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Myanmar

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Myanmar bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được nộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Miến Điện, với việc nộp bản dịch được chứng nhận theo chỉ dẫn của cơ quan đăng ký.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Myanmar

Để có được bằng sáng chế ở Myanmar, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Myanmar.

Sau khi kiểm tra hình thức, đơn đăng ký được công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tuy nhiên, để tránh mọi trường hợp có thể xảy ra bao gồm việc vi phạm quyền đối với bằng sáng chế, người được cấp bằng sáng chế có thể đăng Thông báo cảnh báo tiết lộ thông tin cơ bản về sáng chế được cấp bằng sáng chế trên một tờ báo địa phương.

Quy trình này được khuyến nghị, tuy nhiên, nó không bắt buộc vì vậy người nộp đơn và người được cấp bằng sáng chế nên cân nhắc việc thực hiện nó.

Yêu cầu thẩm định nội dung phải được nộp cho Văn phòng SHTT trong vòng 16 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu Văn phòng Sở hữu trí tuệ đưa ra các hành động chính thức, người nộp đơn phải trả lời trong vòng 60 ngày. Sau thời gian này, hồ sơ có thể bị coi là không hợp lệ hoặc bị thu hồi.

Quyền ưu tiên theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế hoặc Công ước Paris có thể được yêu cầu ở Myanmar trong vòng một năm kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Bằng sáng chế được cấp ở Myanmar có thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn, hoặc 10 năm đối với các bằng sáng chế nhỏ.

Để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế, người được cấp bằng sáng chế phải trả phí duy trì hàng năm.

Thủ tục gia hạn bằng sáng chế của Myanmar hiện nay thường là ba năm một lần bằng cách đăng ký lại dưới hình thức Tuyên bố hoặc đăng lại trên nhật báo địa phương hoặc cả hai.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.