Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Malaysia

Đăng ký sáng chế ở Malaysia là điều được nhiều người quan tâm trong thế kỉ 21 khi quốc gia này đang dần tỏa sáng trong khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Sau khi độc lập, GDP của Malaysia tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm trong gần 50 năm. Nền kinh tế được thúc đẩy bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng đang mở rộng trong các lĩnh vực khoa học, du lịch, thương mại và du lịch y tế.

Malaysia có nền kinh tế thị trường công nghiệp hóa mới, đứng thứ ba ở Đông Nam Á và thứ 33 trên thế giới. Quốc gia này là thành viên sáng lập của ASEAN, EAS, OIC và là thành viên của APEC, Khối thịnh vượng chung và Phong trào Không liên kết.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Malaysia.

Bằng sáng chế ở Malaysia

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, nếu việc tiết lộ sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế ở Malaysia là hoàn toàn cần thiết, thì người nộp đơn nên ký kết thỏa thuận không tiết lộ với các bên thứ ba mà sáng chế sẽ được tiết lộ để bảo vệ quyền của họ.

Mặt khác, yêu cầu về tính mới không phải là tuyệt đối.

Thời gian gia hạn tính mới ở Malaysia là 1 năm.

Trong khi đó, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế ở Malaysia là:

 • khám phá, lý thuyết khoa học và hồ sơ toán học;
 • giống cây trồng hoặc động vật hoặc các quá trình sinh học về cơ bản để sản xuất thực vật hoặc động vật, trừ các vi sinh vật sống do con người tạo ra, các quá trình vi sinh và các sản phẩm của các quá trình vi sinh đó;
 • các kế hoạch, quy tắc hoặc phương pháp để kinh doanh, thực hiện các hành vi tinh thần đơn thuần, hoặc chơi trò chơi;
 • các phương pháp điều trị cơ thể người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp và các phương pháp chẩn đoán được thực hành trên cơ thể người hoặc động vật.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Malaysia

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Malaysia bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Malaysia

Để có được bằng sáng chế ở Malaysia, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế cho Văn phòng SHTT của Malaysia (MyIPO).

Malaysia tuân theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, do đó, người nộp đơn nên đăng ký đơn đăng ký sáng chế càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trong luật của Malaysia không có thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế trước khi văn bằng được cấp.

Tuy nhiên, mặt khác, sau khi bằng sáng chế được cấp, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế lên Tòa án cấp cao của Malaysia.

Các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Malaysia trải qua các cuộc thẩm định về hình thức và nội dung. Yêu cầu thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đặc biệt, người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức kiểm tra mà họ muốn tiến hành, kiểm tra nội dung tiêu chuẩn và kiểm tra nội dung sửa đổi.

Bảo hộ hiệu lực của bằng sáng chế ở Malaysia

Bằng sáng chế ở Malaysia sẽ có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì sự bảo hộ này, người được cấp bằng sáng chế cần phải trả phí duy trì hàng năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tùy thuộc vào thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế, trước hoặc sau ngày 1/8/2001, bằng sáng chế sẽ có thời hạn hiệu lực từ 15 năm đến 20 năm.

Nếu phí duy trì không được thanh toán kịp thời, bằng sáng chế sẽ mất hiệu lực và thông báo về việc vô hiệu hóa hiệu lực của bằng sáng chế do không thanh toán sẽ được đăng trên Công báo của Chính phủ.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.