Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế ở Indonesia

Đăng ký sáng chế ở Indonesia là việc cần phải làm ngay bây giờ bởi lẽ nước này là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trong khu vực và được xếp vào nhóm nước công nghiệp mới phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế ở Indonesia

Ở Indonesia, bằng sáng chế là quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế do Chính phủ cấp cho người được cấp bằng sáng chế. Trong thời hạn của bằng sáng chế, người nhận bằng sáng chế sẽ có quyền loại trừ các hành động của bên thứ ba liên quan đến đối tượng được bảo hộ, chẳng hạn như sản xuất, thương mại hóa, sử dụng và các hành động khác.

Bảo vệ sáng chế thông qua việc cấp bằng sáng chế có nghĩa là ngăn chặn việc khai thác trái phép sáng chế đó bởi các đối thủ cạnh tranh không tham gia cũng như không chịu chi phí nghiên cứu và phát triển của sáng chế đó.

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, luật pháp Indonesia quy định thời gian gia hạn tính mới 6 tháng. Điều này có nghĩa là nếu đối tượng của đơn đăng ký sáng chế được bộc lộ công khai trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn thì đơn đó vẫn được coi là hợp lệ và sẽ được xử lý như đơn thông thường.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Indonesia

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Indonesia bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Indonesia

Để có được bằng sáng chế ở Indonesia, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT Indonesia.

Sau khi nộp, đơn đăng ký sáng chế ở Indonesia sẽ được xem xét về mặt hình thức để kiểm tra xem nó có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không.

Nếu không có vấn đề gì, nó sẽ được công bố công khai.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần lưu ý rằng tại Indonesia, Văn phòng SHTT Indonesia cung cấp một quy trình để đẩy nhanh quá trình thẩm định. Để sử dụng hệ thống này, người nộp đơn phải nộp đơn yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và kiểm tra từ quốc gia thành viên ASPEC.

Phí cấp và duy trì bằng sáng chế ở Indonesia

Sau khi thẩm định nội dung, nếu đạt yêu cầu, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Bằng sáng chế ở Indonesia có giá trị trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Tuy nhiên, để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế, người được cấp bằng sáng chế cần phải trả phí duy trì hàng năm đến hạn hàng năm bắt đầu từ năm đầu tiên và phải trả sau khi bằng sáng chế được cấp.

Các khoản phí hàng năm tiếp theo phải được thanh toán ít nhất một tháng trước ngày đến hạn là ngày kỷ niệm ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Nếu vì lý do nào đó, người được cấp bằng sáng chế không thể thanh toán phí hàng năm đúng hạn, họ có thể yêu cầu gia hạn thêm mười hai tháng để thanh toán phí duy trì (trong vòng ít nhất bảy ngày trước ngày đến hạn).

Việc trả chậm phí duy trì trong thời gian gia hạn phải chịu phụ phí 100%. Vì vậy, tốt nhất là người được cấp bằng sáng chế nên nhớ ngày họ phải nộp phí hàng năm để tránh rắc rối.

Quá thời hạn 12 tháng nếu chậm thanh toán, bằng sáng chế sẽ bị tuyên bố từ bỏ.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *