Cập nhật những thông tin về đăng ký sáng chế ở Hy Lạp mới nhất 2022

Đăng ký sáng chế ở Hy Lạp là một bước quan trọng nhằm làm cơ sở chứng minh quyền sở hữu, góp phần tạo dựng vị thế trên thị trường…Vậy khi thực hiện đăng ký sáng chế ở Hy Lạp cần lưu ý những gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về đăng ký sáng chế ở Hy Lạp mới nhất giúp chủ đơn có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện đăng ký sáng chế ở Hy Lạp.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Hy Lạp

Để có được ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Hy Lạp,  ít nhất chủ đơn đăng ký sáng chế ở Hy Lạp cần phải chuẩn bị những tài liệu cần thiết sau đây:

– Đơn đăng ký;

– Mô tả về sáng chế;

– Yêu cầu trên một tờ giấy riêng biệt;

– Bằng chứng về việc thanh toán phí nộp đơn.

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế Hy Lạp là tiếng Hy Lạp. Đơn có thể được nộp bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Đức. Bản dịch sang tiếng Hy Lạp phải được cung cấp trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tài liệu ưu tiên

Bản sao có chứng thực của đơn ưu tiên và bản dịch có chứng thực của nó sang tiếng Hy Lạp phải được nộp trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu về giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền không bắt buộc phải được hợp pháp hóa chính thức. Giấy ủy quyền có thể được nộp trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn.

Chứng thư chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng các quyền của nhà sáng chế do Apostille  hợp pháp hóa phải được cung cấp trong trường hợp người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn. (Apostille là xác nhận rằng một tài liệu nào đó được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền – apostille xác nhận tính xác thực của chữ ký và con dấu của công chức viên nước ngoài.)

Tài liệu bổ sung

– Bản sao có chứng thực của một bản trích dẫn từ Sổ đăng ký Thương mại phản ánh Việc thành lập công ty của người nộp đơn, được hợp pháp hóa bởi Apostille;

– Bản sao có chứng thực các bài báo của công ty của người nộp đơn, được hợp pháp hóa bởi Apostille, chứng minh rằng người ký Giấy ủy quyền có năng lực pháp lý để đại diện cho công ty (nếu chi tiết này không được phản ánh trong trích lục từ Sổ đăng ký thương mại).

Dang Ky Sang Che O Hy Lap
Cập nhật những thông tin về đăng ký sáng chế ở Hy Lạp mới nhất

Yêu cầu thủ tục bổ sung

Quy trình thẩm định nội dung không được quy định ở Hy Lạp. Trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn, người nộp đơn phải trả cho Cơ quan Sáng chế Hy Lạp các khoản phí nộp đơn theo quy định cho năm đầu tiên và năm thứ hai của phí bảo hộ và báo cáo tra cứu.

Trong trường hợp phí nộp đơn không được thanh toán trong thời hạn 4 tháng, đơn đăng ký sáng chế coi như bị thu hồi. Nếu phí báo cáo tìm kiếm cuối cùng không được thanh toán trong thời hạn 4 tháng theo quy định, đơn đăng ký sáng chế ở Hy Lạp sẽ tự động được chuyển đổi thành ứng dụng Mô hình Tiện ích.

Phí cấp bằng và duy trì bằng sáng chế

Không có thời hạn cụ thể cho việc thanh toán phí cấp bằng – đơn đăng ký vẫn đang chờ xử lý cho đến khi thanh toán phí cấp bằng. Phải trả tiền hàng năm cho đến ngày cuối cùng của tháng tương ứng với ngày nộp đơn. Năm thứ ba cũng đến hạn trả cho các đơn đang chờ xử lý. Có thể thanh toán theo cách tích lũy

Đại diện bởi một luật sư bằng sáng chế

Người nước ngoài phải thực hiện truy tố bằng sáng chế ở Hy Lạp thông qua một công ty đại diện, đó là luật sư đã đăng ký và được cấp phép hoặt động tại Hy Lạp.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *