Cách đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc

Đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc như thế nào để có thể đạt được độ hiệu quả cao?

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc, chính thức là Cộng hòa Hàn Quốc (Republic of Korea – ROK), là một quốc gia ở Đông Á, cấu thành phần phía nam của Bán đảo Triều Tiên và chia sẻ biên giới đất đai với Triều Tiên. Hàn Quốc là một quốc gia phát triển với nền kinh tế thu nhập cao và là quốc gia thành viên công nghiệp hóa nhất của OECD.

Các thương hiệu Hàn Quốc như LG Electronics và Samsung từ lâu đã nổi tiếng quốc tế và xây dựng nên danh tiếng của Hàn Quốc về các thiết bị điện tử chất lượng và các hàng hóa sản xuất khác.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường này và một trong những điều quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trước khi mở rộng sang đất nước này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc.

Bằng sáng chế ở Hàn Quốc

Theo luật Hàn Quốc, bằng sáng chế ở đất nước này là sự cấp quyền tài sản từ chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế ở Hàn Quốc, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới, tính sáng tạo.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được cấp bằng sáng chế ở Hàn Quốc là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng bản dịch Hàn Quốc cho các tài liệu trong đơn đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc cần được cung cấp cho văn phòng SHTT trong một khoảng thời gian giới hạn.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Hàn Quốc

Để có được bằng sáng chế ở Hàn Quốc, người nộp đơn cần nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của họ lên Văn phòng SHTT của Hàn Quốc – KIPO.

Cần lưu ý rằng KIPO sẽ từ chối các đơn xin cấp bằng sáng chế cho các sáng chế bao gồm các quy luật tự nhiên hoặc hiện tượng tự nhiên, hoặc các sáng chế trái với các quy luật tự nhiên.

Do đó, người nộp đơn nên tiến hành tra cứu sáng chế trước khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để tránh lãng phí thời gian và tài nguyên.

Khi nhận được đơn xin cấp bằng sáng chế, KIPO thực hiện thẩm định hình thức và nội dung để kiểm tra tính hợp lệ của đơn cũng như nội dung của đơn, để xem đơn đó có thể đăng ký được không.

Nếu sáng chế vượt qua các cuộc thẩm định, kiểm tra mà không có vấn đề gì, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn và sẽ có 20 năm hiệu lực bảo hộ từ ngày nộp đơn.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.