Ghi chú pháp lý để đăng ký sáng chế ở Georgia

Đăng ký sáng chế ở Georgia là điều rất quan trọng nếu muốn mở rộng phát triển ở quốc gia này dựa trên một sáng tạo tiềm năng có khả năng sinh lời.

Có thể bạn quan tâm

Georgia là một quốc gia đang phát triển, được xếp vào loại “rất cao” trên Chỉ số Phát triển Con người. Cải cách kinh tế kể từ khi độc lập đã dẫn đến mức độ tự do kinh tế cao hơn và sự thuận tiện kinh doanh, cũng như giảm mạnh các chỉ số tham nhũng, nghèo đói và thất nghiệp.

Đây là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa cần sa. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế ở Georgia.

Bằng sáng chế ở Georgia

Bằng sáng chế ở Georgia sẽ được cấp cho các sáng chế như quy trình, máy móc, sản xuất hoặc thành phần của vật chất, hoặc bất kỳ cải tiến mới và hữu ích nào của chúng.

Ngoài ra, thiết kế trang trí cho sản phẩm chế tạo hoặc cây sinh sản vô tính được trồng, đột biến, cây lai, cây con mới tìm thấy,… đều đủ tiêu chuẩn để được cấp bằng sáng chế ở Georgia.

Mặt khác, đối tượng không đủ tiêu chuẩn để được cấp bằng độc quyền sáng chế là sản phẩm của tự nhiên, ý tưởng trừu tượng, quy luật tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, phương thức kinh doanh, sáng chế không tuân theo quy luật nhiệt động lực học.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Georgia

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế ở Georgia bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Ngôn ngữ chính thức được chấp nhận trong quá trình đăng ký sáng chế là tiếng Georgia.

Người nộp đơn cần cung cấp bản dịch các tài liệu bằng tiếng Gruzia trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn cho các tài liệu được yêu cầu.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp cho PTO Gruzia trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời gian gia hạn tính mới

Thời gian gia hạn tính mới ở Georgia là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Điều này có nghĩa là nếu sáng chế được tiết lộ công khai trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn, bởi chính nhà sáng chế hoặc người kế nhiệm của họ, một bên thứ ba, trực tiếp hoặc gián tiếp, thì đơn đăng ký sáng chế vẫn được coi là hợp lệ ở Georgia.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Georgia

Để có được bằng sáng chế ở Georgia, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Georgia.

Sau đó, đơn sẽ được kiểm tra về mặt hình thức thường kéo dài 2-3 tháng để kiểm tra xem đơn có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không.

Nếu sáng chế đáp ứng các yêu cầu về khả năng cấp bằng sáng chế, một quyết định cấp bằng sáng chế sẽ được đưa ra.

Sau 2 tháng kể từ ngày ra quyết định, yêu cầu thẩm định nội dung phải được nộp cho Văn phòng SHTT.

Sau khi thanh toán đầy đủ lệ phí cho tất cả các bước cần thiết trong quy trình đăng ký sáng chế, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Phí chính thức để duy trì bằng sáng chế có hiệu lực ở Georgia bắt đầu từ năm thứ 3 phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng sáng chế ở Georgia.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.