Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ý nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Ý. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ý chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được gia hạn, trong những trường hợp đặc biệt, trong vòng hai tháng kể từ khi kết thúc thời hạn sáu tháng.

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Ý là tiếng Ý.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý:

 • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý;
 • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn, địa chỉ doanh nghiệp;
 • tên kiểu dáng công nghiệp
 • bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • thông tin về quyền ưu tiên (nếu có);
 • hình ảnh của kiểu dáng (định dạng .jpeg).
 • minh chứng nộp các khoản phí tương ứng.

Để xác nhận quyền ưu tiên, bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý. Nếu bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên được nộp bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Ý, thì bản dịch sang tiếng Ý phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế Ý trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp bản sao có chứng thực.

Không cần hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Tài liệu này có thể được cung cấp trong vòng hai tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý.

Hình thức bên ngoài của sản phẩm có các đặc điểm như hình dạng, đường nét, màu sắc, đường nét, kết cấu hoặc vật liệu của sản phẩm hoặc cách trang trí của sản phẩm có thể được đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý

Văn phòng Sáng chế Ý thực hiện thẩm định hình thức của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý và các yêu cầu quan trọng có liên quan khác. Văn phòng không tiến hành thẩm định tính mới và tính cá nhân đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Ý.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Ý

Thời hạn gia hạn tính mới của kiểu dáng công nghiệp là 12 tháng kể từ khi công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trước khi nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu có.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Ý có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn thêm một hoặc nhiều khoảng thời hạn, mỗi lần 5 năm lên đến tổng thời hạn là 25 năm kể từ ngày nộp đơn.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ý nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Ý thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.