Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Phần Lan nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Phần Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Phần Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Phần Lan là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan:

 • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan;
 • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn, địa chỉ doanh nghiệp;
 • tên kiểu dáng công nghiệp
 • bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • thông tin về quyền ưu tiên như quốc gia, ngày nộp đơn, và số đơn (nếu có);
 • bản sao của kiểu dáng (tối đa 6 bản sao).
 • khi người nộp đơn không phải là chủ sỡ hữu của kiểu dáng, người nộp đơn phải chứng minh việc được ủy quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng.
 • Minh chứng nộp các khoản phí tương ứng.

Chỉ cần nộp Tài liệu ưu tiên cho kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan nếu Văn phòng SHTT yêu cầu.

Giấy Ủy quyền phải được cung cấp khi nộp đơn hoặc theo yêu cầu của Văn phòng SHTT. Thời hạn nộp giấy ủy quyền là 2 tháng kể từ khi có thông báo của văn phòng.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan

Việc thẩm định nội dung cho một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Phần Lan được tiến hành tự động. Không cần nộp yêu cầu cụ thể để thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan

Việc công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của kiểu dáng đó, trong trường hợp được yêu cầu quyền ưu tiên, không bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Phần Lan.

Phí đăng ký chính thức phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi được Văn phòng SHTT thông báo. Phí gia hạn phải được thanh toán sớm nhất trong vòng một năm trước khi hết thời hạn hiệu lực hiện tại của kiểu dáng và chậm nhất là sáu tháng sau khi hết hạn. Việc gia hạn trong vòng sáu tháng sau khi hết thời hạn hiệu lực sẽ yêu cầu chủ đơn thanh toán một khoản phí bổ sung.

Thời hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký thành công tại Phần Lan là năm năm kể từ ngày nộp đơn. Theo yêu cầu của người nộp đơn, kiểu dáng có thể được gia hạn thêm thời hạn 5 năm, lên đến tối đa là 25 năm. Đối với kiểu dáng là một bộ phận của sản phẩm phức hợp và được sử dụng để khôi phục hình dáng ban đầu của sản phẩm phức hợp, thời hạn bảo hộ tối đa là 15 năm kể từ ngày nộp đơn.

Thời gian trung bình từ khi nộp đơn đến khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan thành công là 5 tháng.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Phần Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.