Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường New Zealand nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của New Zealand. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường New Zealand chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand

Ngôn ngữ chính thức của cơ quan thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ New Zealand là tiếng Anh.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand:

  • yêu cầu cấp bằng kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ kiểu dáng.
  • bản thuyết minh về bản chất của kiểu dáng được đăng ký và tuyên bố về các tính năng mới;
  • giải thích về cách người nộp đơn nhận được quyền sở hữu đối với các quyền thiết kế từ (các) tác giả.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên cùng với bản dịch đã được công chứng phải được cung cấp tại thời điểm nộp đơn hoặc trong khoảng thời gian 3 tháng sau đó.

Giấy Ủy quyền được yêu cầu nộp vào ngày nộp đơn nhưng có thể nộp tài liệu này trong vòng một ngày sau khi được yêu cầu.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand

Việc thẩm định nội dung các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand được tiến hành tự động trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký. Không có tài liệu cụ thể nào được yêu cầu nộp. Chỉ tính mới của kiểu dáng công nghiệp sẽ được thẩm định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand

Không phải trả lệ phí cấp bằng chính thức liên quan đến việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở New Zealand. Thời hạn ban đầu là năm năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp có thể được gia hạn hai lần trong thời hạn 5 năm. Phí gia hạn phải được thanh toán vào ngày nộp đơn hay ngày ưu tiên trong năm thứ 5 và thứ 10 của thời gian hiệu lực. Thời gian gia hạn thanh toán phí gia hạn là 6 tháng kể từ ngày đến hạn gia hạn. Không thu phụ phí cho các khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian gia hạn.

Thời gian gia hạn tính mới tại New Zealand là 6 tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Nếu đơn đăng ký bị công bố rộng rãi bới bất kỳ bên thứ ba nào với việc tiết lộ một cách thiếu thiện chí trong khoảng thời gian nói trên, thì đơn đăng ký đó sẽ không bị bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp ở New Zealand.

Việc trưng bày kiểu dáng công nghiệp tại một triển lãm được công nhận chính thức sẽ không loại bỏ tính mới của kiểu dáng, với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày khai mạc triển lãm.

Nếu việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp diễn ra suôn sẻ, thông thường sẽ mất khoảng 6 tháng để kiểu dáng công nghiệp được đăng ký.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại New Zealand thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.