Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Mexico nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Mexico. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Mexico chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico

Yêu cầu hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico

Ngôn ngữ chính thức của cơ quan thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ là tiếng Tây Ban Nha.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico:

  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn, chủ sở hữu của kiểu dáng;
  • các bản vẽ hoặc hình ảnh của kiểu dáng.
  • tiêu đề ngắn gọn của kiểu dáng công nghiệp;

Bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng ba tháng sau khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Văn phòng sáng chế Mexico đã tham gia Dịch vụ Truy cập Kỹ thuật số WIPO (DAS) và sẽ chấp nhận các bản sao được chứng nhận có sẵn trong cơ sở dữ liệu đó. Các bản sao công chứng phải được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Cần phải có Giấy ủy quyền có chữ ký khi nộp đơn và tài liệu này phải có chữ ký của người nộp đơn và hai nhân chứng. Có thể nộp muộn tài liệu này trong vòng 2 tháng. Không bắt buộc phải hợp pháp hóa và chứng nhận giấy ủy quyền.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Văn phòng Sáng chế Mexico sẽ phải trải qua quá trình thẩm định cả hình thức lẫn nội dung. Không cần phải nộp yêu cầu đặc biệt nào vì việc kiểm tra nội dung được thực hiện tự động.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Mexico

Khi quá trình thẩm định nội dung kết thúc và có kết quả thuận lợi cho người nộp đơn, Viện Sở hữu công nghiệp Mexico sẽ đưa ra thông báo cấp bằng và yêu cầu lệ phí cấp bằng cũng như phí duy trì trong năm năm đầu tiên.

Thời hạn để thực hiện các khoản thanh toán này là hai tháng kể từ ngày nhận được thông báo cấp bằng. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Việc đăng ký có thể gia hạn liên tục trong 5 năm đến 25 năm.

Người nộp đơn sẽ phải nộp phí gia hạn 5 năm một lần vào ngày nộp đơn mỗi 5 năm cho đến khi hiệu lực của bằng sáng chế chấm dứt. Thời hạn yêu cầu gia hạn đăng ký là sáu tháng trước ngày hết hạn. Người nộp đơn cũng có thể nộp phí gia hạn trong khoảng thời gian 6 tháng sau khi hết thời hạn trên.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mexico nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Mexico thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.