Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Hoa Kỳ chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ là tiếng Anh.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ;
  • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn (nếu yêu cầu quyền ưu tiên đối với các đơn đăng ký đã nộp trước đó);
  • tên kiểu dáng công nghiệp
  • bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
  • thông tin về quyền ưu tiên (nếu có);
  • Bản vẽ của kiểu dáng.

Không có thời hạn cho việc nộp Giấy ủy quyền (POA) trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, cần thực hiện việc nộp tài liệu này trước khi có quyết định cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Một bản sao của POA là tài liệu cần thiết khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ, không cần hợp thức hóa hoặc công chứng tài liệu này.

Tài liệu Ưu tiên có thể được nộp bất kỳ lúc nào trong quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tài liệu ưu tiên không phải được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc phải được dịch sang tiếng Anh và nộp bản dịch cùng với bản sao của tài liệu ưu tiên gốc.

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được khôi phục nếu yêu cầu tương ứng được nộp và phí tương ứng được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi hết thời hạn sáu tháng.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Văn phòng Sáng chế Hoa Kỳ phải trải qua cả quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Việc thẩm định nội dung cần được yêu cầu đồng thời với việc nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ

Phí cấp bằng đối với giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Hoa Kỳ phải được trả sau ba tháng kể từ ngày Thông báo cấp bằng được ban hành. Kiểu dáng công nghiệp được nộp đơn đăng ký vào hoặc sau ngày 13 tháng 5 năm 2015, có thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp bằng. Kiểu dáng công nghiệp được nộp đơn đăng ký trước ngày 13 tháng 5 năm 2015, có thời hạn 14 năm kể từ ngày cấp bằng. Kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký tại Hoa Kỳ sẽ không yêu cầu phí duy trì hiệu lực.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hoa Kỳ nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại UAE thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.