Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Hà Lan nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Hà Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Hà Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan

Ngôn ngữ của cơ quan thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ là tiếng Hà Lan, Pháp hoặc Anh.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan:

  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ hoặc hình ảnh của kiểu dáng.
  • nhận dạng sản phẩm thể hiện thiết kế;
  • thông tin về quyền ưu tiên (nếu có).

Để xác nhận quyền ưu tiên, bản sao của Tài liệu ưu tiên phải được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan hoặc trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn kèm theo bản dịch tiếng anh.

Giấy ủy quyền thường không phải là tài liệu bắt buộc để đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Hà Lan. Tuy nhiên, tài liệu này có thể được Văn phòng yêu cầu và cần phải được cung cấp trong vòng một tháng hoặc trong thời gian gia hạn một tháng.

Thời hạn nộp đơn kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là sáu tháng, kể từ ngày ưu tiên.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Văn phòng Sáng chế Hà Lan sẽ phải trải qua quá trình thẩm định hình thức.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan sẽ không bị bác bỏ nếu việc tiết lộ kiểu dáng do nhà thiết kế hoặc chủ sở hữu của kiểu dáng đưa ra hoặc do sự lạm dụng liên quan đến nhà thiết kế hoặc người thụ hưởng của họ và đã diễn ra trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên).

Khi quá trình thẩm định nội dung kết thúc và có kết quả thuận lợi cho người nộp đơn, Viện Sở hữu công nghiệp Hà Lan sẽ đưa ra thông báo cấp bằng và yêu cầu lệ phí cấp bằng cũng như phí duy trì trong năm năm đầu tiên.

Thời hạn để thực hiện các khoản thanh toán này là hai tháng kể từ ngày nhận được thông báo cấp bằng. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Việc đăng ký có thể gia hạn liên tục đến 25 năm. Phí gia hạn sẽ được thanh toán trong 12 tháng trước khi hết hạn đăng ký hoặc trong thời gian gia hạn 6 tháng có áp dụng phụ phí.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan sẽ kéo dài khoảng 4 tháng nếu diễn ra thuận lợi.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Hà Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.