Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Đài Loan nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Đài Loan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Đài Loan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • hình ảnh của kiểu dáng.
  • tài liệu ưu tiên (nếu có).

Bản sao Giấy ủy quyền có chữ ký đơn giản nên được cung cấp trong vòng 4 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan; việc gia hạn thời hạn nói trên là không thể. Không cần công chứng, hợp pháp hóa tài liệu này.

Bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên. Bản dịch của trang đầu sang tiếng Trung là điều kiện bắt buộc. Bên cạnh đó, việc cung cấp bản sao điện tử (bản scan) của tài liệu ưu tiên cũng được chấp nhận.

Không cần thiết phải cung cấp Chứng thư chuyển nhượng cho Văn phòng Sáng chế Đài Loan nếu người nộp đơn không phải là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan phải trải qua cả quá trình thẩm định hình thức lẫn nội dung.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan

Các trường hợp sau đây sẽ không bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan:

  • kiểu dáng công nghiệp đã được tiết lộ tại một cuộc triển lãm được tài trợ hoặc phê duyệt bởi chính phủ Đài Loan;
  • kiểu dáng công nghiệp đã được tiết lộ mà không có sự đồng ý của người nộp đơn;
  • đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp cho Văn phòng Sáng chế Đài Loan trong vòng 6 tháng kể từ ngày có bất kỳ tiết lộ nào như trên.

Phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được thông báo cấp bằng kiểu dáng công nghiệp. Thời hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan là 15 năm kể từ ngày nộp đơn.

Phí duy trì hàng năm sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên kiểu dáng có hiệu lực và phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được Thông báo cấp bằng. Các khoản phí duy trì hiệu lực tiếp theo phải được thanh toán một ngày trước ngày công bố của mỗi năm. Có thể thanh toán chậm hạn sáu tháng sau ngày đến hạn bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Thời gian xử lý từ khi nộp hồ sơ đến khi đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan là khoảng 6 tháng.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Đài Loan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.