Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Croatia nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Croatia. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Croatia chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được khôi phục ở Croatia trong vòng một năm sau ngày đáo hạn.

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Croatia (CSIPO) là tiếng Croatia.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia:

 • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia;
 • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn, địa chỉ doanh nghiệp;
 • tên kiểu dáng công nghiệp
 • bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • thông tin về quyền ưu tiên (nếu có);
 • bản sao của kiểu dáng (tối đa 6 bản sao).
 • thông tin xác định người đại diện được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (có thể nộp sau khi nộp đơn, trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được thông báo từ CSIPO).

Việc hợp pháp hóa chính thức giấy ủy quyền (POA) không bắt buộc đối với việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia. POA phải được nộp trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo chính thức từ Văn phòng SHTT Croatia.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được dịch sang tiếng Croatia và được nộp trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia

Việc thẩm định nội dung kiểu dáng công nghiệp ở Croatia không được quy định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Croatia

Nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phù hợp với các yêu cầu về cơ sở hình thức và tuyệt đối, người nộp đơn sẽ được thông báo nộp phí duy trì hiệu lực trong năm năm đầu tiên.

Đối với yêu cầu về tính mới đối với đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia, có một trường hợp ngoại lệ quy định rằng việc công bố kiểu dáng không được xem xét nếu kiểu dáng được yêu cầu bảo hộ đã được công bố rộng rãi:

 • bởi chủ sở hữu kiểu dáng, người được ủy quyền, hoặc bên thứ ba do thông tin được cung cấp hoặc hành động được thực hiện bới chủ sở hữu kiểu dáng hoặc người được ủy quyền;
 • trong thời hạn 12 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ ngày ưu tiên.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Croatia nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Croatia thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.