Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Brazil nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Brazil. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Brazil chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Brazil phải được soạn thảo bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil:

  • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn cũng như chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp;
  • các bản vẽ kiểu dáng.

Bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên cùng với bản dịch tiếng Bồ Đào Nha phải được nộp cho Văn phòng Bằng sáng chế Brazil trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Bản sao kỹ thuật số của giấy ủy quyền là tài liệu cần thiết để nộp đơn.

Nếu người nộp đơn không phải là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp, nên thêm nộp Giấy ủy quyền của chủ sở hữu khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tài liệu này có thể được nộp sau khi nộp đơn mà không cần phải hợp pháp hóa hoặc công chứng chính thức.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil

Thẩm định nội dung không phải là một giai đoạn bắt buộc của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Brazil. Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được cấp dựa trên kết quả thẩm định hình thức.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Brazil

Việc công bố kiểu dáng công nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến tính mới của kiểu dáng công nghiệp nếu nó diễn ra trong vòng 180 ngày trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên và việc công bố là do:

  • việc INPI công bố đơn đăng ký;
  • các bên thứ ba đã lấy thông tin từ chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp hoặc do hậu quả của các hành động do họ thực hiện.

Không có phí cấp bằng chính thức tại Brazil. Kiểu dáng công nghiệp ở Brazil có hiệu lực trong vòng mười năm kể từ ngày nộp đơn, với điều kiện phí bảo trì phải được thanh toán trong năm thứ năm của thời hạn bảo hộ kiểu dáng. Phí duy trì cũng có thể được thanh toán trong vòng 180 ngày sau khi kết thúc thời hạn đó khi thanh toán thêm một khoản phụ phí.

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cũng có thể gia hạn thời hạn bảo hộ cho ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 5 năm, tổng thời hạn hiệu lực là 25 năm kể từ ngày nộp đơn. Việc gia hạn kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký sẽ được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu, với điều kiện phải họ phải nộp phí gia hạn trong năm cuối cùng của thời hạn bảo hộ. Có thể thanh toán muộn phí gia hạn trong vòng 180 ngày sau khi hết thời hạn khi thanh toán thêm một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Brazil nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Brazil thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.