Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ả Rập Xê-út nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Ả Rập Xê-út. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ả Rập Xê-út chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ kiểu dáng.
  • loại sản phẩm sẽ được áp dụng kiểu dáng công nghiệp;
  • tên, mô tả và các loại theo Phân loại Quốc tế về Kiểu dáng Công nghiệp;
  • nước, số đơn, ngày nộp đơn ưu tiên (nếu có).

Bản sao có chứng thực của Tài liệu Ưu tiên phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bản gốc Giấy ủy quyền đã được công chứng và hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán Ả Rập Xê Út nên được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu đơn đăng ký được nộp bởi một người không phải là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, thì một Chứng thư chuyển nhượng hợp pháp hóa giữa người nộp đơn và chủ sở hữu kiểu dáng phải được nộp đồng thời với việc nộp đơn đăng ký.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Ả Rập Xê Út yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Không thể khôi phục quyền ưu tiên.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út

Các đơn đăng ký kiểu dáng tại Ả Rập Xê-út sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ tự động thẩm định. Quá trình thẩm định bao gồm việc thẩm định hình thức, Văn phòng cũng sẽ tiến hành kiểm tra tính mới của kiểu dáng và gửi kết quả cho người nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út

Nếu kiểu dáng công nghiệp được tiết lộ tại một triển lãm quốc tế được chính thức công nhận trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn, hoặc do các hành vi lạm dụng chống lại người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của họ trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu có, điều này sẽ không bác bỏ tính mới của kiểu dáng.

Phí cấp bằng phải được thanh toán cùng với phí công bố trong vòng 90 ngày kể từ ngày Văn phòng thông báo. Thời hạn hiệu lực tối đa của kiểu dáng công nghiệp ở Ả Rập Xê Út là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Không có khả năng gia hạn. Phí duy trì hàng năm sẽ đến hạn bắt đầu từ năm sau ngày nộp đơn và phải được thanh toán từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Trung bình sẽ mất khoảng 10-12 tháng để có được chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê Út.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Ả Rập Xê-út thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.