Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lợi ích có được từ việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Có thể bạn quan tâm

Thật vậy, bạn thường đặt ra những câu hỏi đó khi nghe ai đó nói bạn cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình.

Bạn thử làm một bài toán so sánh đơn giản như sau: Một bên là: Chi phí sản xuất + trí tuệ, thời gian công sức bạn đầu tư để sáng tạo nên một sản phẩm (kiểu dáng) mới. Bên còn lại là những lợi ích bạn được hưởng từ việc sử dụng sản phẩm (kiểu dáng đó). Tuy nhiên, quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở bằng độc quyền và trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu có độc quyền sử dụng, chuyển giao. Như vậy mới có thể được bù đắp chi phí về vật chất, trí tuệ, được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành quả của mình.

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *