Thời gian thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được thẩm định qua ba giai đoạn

Có thể bạn quan tâm

Thẩm định hình thức đơn: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong thời gian này Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ xem xét về mặt số lượng hồ sơ, bộ ảnh chụp, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu tối thiểu của đơn hay không. Kết thúc giai đoạn này Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra công văn chấp nhận hình thức đơn hoặc thông báo dự định từ chối đơn (nếu đơn có thiếu sót)

Công bố công khai đơn: Đơn sau khi được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức sẽ được đăng trên công bố công khai toàn quốc trong thời gian 02 tháng.

Thẩm định nội dung đơn: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố đơn, đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được thẩm định nội dung. Kết quả thẩm định nội dung sẽ mang tính quyết định tới việc kiểu dáng có được bảo hộ hay không

Cấp văn bằng bảo hộ: Sau khi thẩm định nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng cho chủ đơn

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *