Lợi ích của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp để làm gì? Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Quyền độc quyền  kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam được phát sinh trên cơ sở nộp đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký và nếu đáp ứng các yêu cầu thì quyền sở hữu được thừa nhận thông qua việc xác lập theo văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp).

Cần phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp với Cục Sở hữu trí tuệ vì quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở bằng độc quyền và trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu có độc quyền sử dụng, chuyển giao. Như vậy mới có thể được bù đắp chi phí về vật chất, trí tuệ, được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành quả của mình.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng giống như việc đăng ký sáng chế đó là đối tượng đăng ký phải đáp ứng được tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

                            Công việc Thời gian
Soạn thỏa hồ sơ, nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam 10-12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu

            + Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ của đối tượng cần đăng ký

            + Thông tin tác giả

            + Thông tin người nộp đơn/ chủ sở hữu

            + Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (viết theo hướng dẫn của chúng tôi)

            + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *