Đăng ký kiểu dáng chai, vỏ hộp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai, vỏ chai, hộp đựng chai. Theo đó bắt buộc hình dáng của chai phải đáp ứng ba tiêu chuẩn: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Chỉ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn đó mới có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai, vỏ chai.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai, vỏ chai, hộp đựng chai…cũng giống như bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp khác bao gồm

+ Bộ ảnh chụp các chiều, các góc của chai, vỏ chai, hộp đựng chai

+ Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai, vỏ chai, hộp đựng chai

+ Bản mô tả hình dáng, kiểu dáng của chai, vỏ chai hay hộp đựng chai (Miêu tả theo ảnh vẽ hoặc hình chụp sao cho làm nổi bật được sự khác biệt của kiểu dáng)

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp chai, vỏ chai, hộp đựng

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp chai, vỏ đựng được xem xét tại Cục sở hữu trí tuệ qua ba giai đoạn

+ Thẩm định hình thức đơn

+ Công bố đơn

+ Thẩm định nội dung đơn

Nếu đơn đăng ký đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và đối tượng đăng ký đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp Bằng Độc quyền kiểu dáng cho người nộp đơn trong khoảng thời gian 10-12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp được cung cấp bởi các Đại diện sở hữu công nghiệp – theo đúng quy định của Cục sở hữu trí tuệ

– Với dịch vụ đăng ký kiểu dáng thì người nộp đơn chỉ cần cung cấp cho bên Đại diện các giấy tờ bao gồm

+ Giấy ủy quyền (theo mẫu)

+ Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp

– Với dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, các đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt người nộp đơn tiến hành tất cả các công việc tại Cục Sở Hữu trí tuệ để bảo hộ độc quyền kiểu dáng cho khách hàng.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *