Tác dụng đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là một hình thức bảo hộ cho các sản phẩm có nguồn gốc từ những vùng địa lý đặc biệt tạo ra sản phẩm đặc trưng, khác biệt trước xu hướng thương mại toàn cầu hóa, giúp bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định, được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

Lý do đăng ký chỉ dẫn địa lý

Trước kia Việt Nam có rất nhiều sản phẩm có danh tiếng nhưng chưa được đăng ký chỉ dẫn địa lý, chưa có cơ sở pháp lý để xử lý các vụ vi phạm làm giả, nhái sản phẩm. Hơn thế nữa, phải có đăng ký chỉ dẫn địa lý, các sản phẩm mới dễ dàng được phát triển, quảng bá và có cơ hội xuất khẩu cao, tiếp cận được những thị trường khó tính.

Phát triển kinh tế

Tính đến tháng 3-2018, Việt Nam có 60 sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm này được sản xuất từ những vùng địa lý nhất định như: điều (tỉnh Bình Phước); cà phê Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk); bưởi Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ); thanh long (tỉnh Bình Thuận); vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương); gạo Tám Xoan Hải Hậu (tỉnh Nam Định); Cam Vinh (tỉnh Nghệ An); xoài cát Hòa Lộc (tỉnh Tiền Giang); dừa xiêm xanh, bưởi da xanh (tỉnh Bến Tre)…

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý giúp tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy tiềm năng của các nguồn lực địa phương, giúp phát triển nông nghiệp bền vững. Việc phát huy được chỉ dẫn địa lý sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân từ sản phẩm hoặc dịch vụ, đặc biệt là du lịch, hạn chế di dân, giúp phát triển đều giữa các vùng kinh tế.

Hiện đại hóa nền nông nghiệp

Kinh nghiệm của các nước phát triển và thực tế tại Việt Nam cho thấy việc xây dựng hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã góp phần cải thiện nền nông nghiệp nông thôn vì nó là điều kiện phát huy các lợi thế riêng có của địa phương đó để phát triển sản phẩm đặc sản. Đây được coi là cách thức hiệu quả nhất để có được sự thành công trong việc phát triển sản phẩm nông nghiệp.

Nâng cao giá trị kinh tế địa phương

Việt Nam sở hữu vùng nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng sinh học; 50%-60% người dân tham gia sản xuất nông nghiệp. Nên phát triển nông nghiệp theo hướng chỉ dẫn địa lý sẽ mang lại hiệu quả.

Trong những năm gần đây, xu hướng của người tiêu dùng đang chuyển sang sử dụng các sản phẩm tự nhiên, dẫn tới mức thu nhập của người nông dân được cải thiện. Đã có rất nhiều tấm gương nông dân làm giàu nhờ trồng đặc sản địa phương.

Hơn nữa, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản đang là một hướng đi có hiệu quả nhằm bảo vệ tên tuổi và nâng cao giá trị hàng hoá trong nước, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

 

Đánh giá của bạn về bài viết