Mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền năm 2022

Giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả là một trong những nội dung của hồ sơ đăng ký bản quyền. Dưới đây là mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền mới nhất năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Giấy cam đoan của tác giả là gì?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về quyền chủ sở hữu đối với tác phẩm bao gồm 02 quyền là quyền tài sản và quyền nhân thân. Trong đó, quyền nhân thân chính là quyền của tác giả sáng tạo ra tác phẩm (đứng tên trên tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm)

Đồng thời tác giả cũng cam kết chủ sở hữu quyền đối với tác phẩm thuộc về Công ty, tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo quyết định giao việc của công ty và đã nhận lương từ Công ty (áp dụng trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty được giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm) hoặc tác giả cam kết chủ sở hữu tác phẩm thuộc về bên thuê tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hợp đồng thuê (áp dụng trong trường hợp tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hợp đồng thuê của bên thứ 3)

Giấy cam đoan của tác giả trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả chính là tuyên bố của tác giả đối với hai vấn đề chính (i) Tuyên bố ai có quyền tài sản của tác phẩm (ii) Tuyên bố tác phẩm do chính tác giả sáng tạo ra và không sao chép của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Dang Ky Quyen Tac Gia Cho Ca Nhan Phap Nhan Nuoc Ngoai 1 1
Mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền mới nhất năm 2022

Giấy cam đoan của tác giả như thế nào?

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

GIẤY CAM ĐOAN

Tên tôi là: Nguyễn Xuân An

Số CMTND 121448888 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày: 05/01/2010

Sinh ngày: 01/06/1989

Hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng/chương trình máy tính/tác phẩm viết “tên tác phẩm đăng ký”.

Tôi cam đoan không sao chép của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào các tác phẩm nêu trên.

Tôi cam đoan chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm trên thuộc về CÔNG TY ……………..ABC.

Mã số doanh nghiệp:…………………..do………………………….cấp ngày…………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày 01 tháng 09 năm 2016

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày 01 tháng 09 năm 2016

                                                                                       Ngày      tháng    năm 2016

                                                                                         Tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi xác định xong loại hình tác phẩm sẽ được đăng ký bảo hộ, tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện được ủy quyền sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Hồ sơ sẽ bao gồm những tài liệu sau:

a) Tờ khai (đơn) đăng ký bản quyền tác giả theo mẫu của Cục bản quyền tác giả

Lưu ý: Tờ khai đăng ký sẽ được lập bằng tiếng Việt, chủ đơn đăng ký hoặc tổ chức được ủy quyền phải hoàn thành đầy đủ thông tin được ghi tờ khai bao gồm các thông tin cơ bản như (i) thông tin về chủ sở hữu tác phẩm (ii) thông tin về tác giả (iii) thông tin về công ty được ủy quyền đăng ký (iv) thông tin về tác phẩm đăng ký (v) thông tin về ngày hoàn thành tác phẩm, ngày tác phẩm công bố, hình thức công bố, tóm tắt về tác phẩm…vv.

b) 02 bản tác phẩm đăng ký. Cụ thể như sau:

+ Với tác phẩm viết: 02 quyển trên giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của tác giả vào từng trang hoặc dấu giáp lai công ty;

+ Với chương trình máy tính: 02 bản in mã nguồn + giao diện phần mềm trên giấy A4 + 02 đĩa CD có nội dung mã nguồn và giao diện trên đó;

+ Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 02 bản in trên giấy A4 tác phẩm có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

+ Đối với tác phẩm âm nhạc: 02 bản in phần nhạc + lời hoặc bản ghi âm (thu âm) trong trường hợp đã ghi âm;

+ Đối với tác phẩm kiến trúc: 02 bản vẽ trên giấy A3

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.