Ghi chú pháp lý đối với việc đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman

Đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman là điều tương đối cần thiết khi mở rộng tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Quần đảo Cayman là một Lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh tự quản. Lãnh thổ này được coi là thiên đường tài chính nước ngoài lớn gây tranh cãi của thế giới đối với các doanh nghiệp quốc tế và các cá nhân giàu có, phần lớn là do nhà nước không tính thuế đối với bất kỳ khoản thu nhập nào kiếm được hoặc lưu trữ.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang Cayman là tìm hiểu thủ tục đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman.

Bản quyền ở Quần đảo Cayman

Không giống như các quyền sở hữu trí tuệ khác như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, …, quyền tác giả không cần đăng ký bảo hộ mà sẽ tự động được bảo hộ ngay từ khi tác phẩm được tạo ra dưới một dạng vật chất nhất định, bất kể nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã xuất bản hoặc chưa xuất bản, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký.

Theo đó, dù có đăng ký hay không thì bản quyền tác phẩm vẫn sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền tác giả vẫn được khuyến khích vì đăng ký sớm sẽ mang lại cho tác giả / chủ sở hữu tác phẩm nhiều lợi thế trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Khi việc sử dụng trái phép tác phẩm xảy ra trên khắp thế giới, chủ sở hữu tác phẩm đã đăng ký bản quyền trước sẽ không phải mất thời gian và phức tạp hóa vấn đề với việc chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm.

Qua đó, để tránh bị động, chủ sở hữu tác phẩm nên đăng ký bản quyền tác giả để bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi có hành vi xâm phạm.

Đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman

Quần đảo Cayman là một quốc gia thành viên của Công ước Berne về Bản quyền từ năm 1921.

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (Công ước Berne) là một thỏa thuận quốc tế điều chỉnh quyền tác giả. Thỏa thuận lần đầu tiên được chấp nhận ở Berne, Thụy Sĩ, vào năm 1886.

Vì Quần đảo Cayman là một bên ký kết của Công ước Berne, bất kỳ tác phẩm nào có nguồn gốc từ Quần đảo Cayman sẽ được bảo hộ bản quyền như nhau ở mỗi quốc gia thành viên Công ước Berne. Bản gốc từ Quần đảo Cayman có thể là tác phẩm được thực hiện và xuất bản lần đầu tiên tại quốc gia này hoặc nếu tác giả của tác phẩm là người dân tộc ở Quần đảo Cayman.

Ghi chú pháp lý đối với việc đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman
Ghi chú pháp lý đối với việc đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman

Mặc dù ở hầu hết các quốc gia, việc bảo vệ bản quyền là tự động ngay khi tác phẩm tồn tại ở dạng vật chất, việc đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman là rất quan trọng để chủ sở hữu bản quyền có được bằng chứng về bản quyền.

Bằng chứng về bản quyền là cực kỳ quan trọng ngay cả khi bản quyền được lấy tự động.

Khi đăng ký, tác phẩm sẽ được ghi lại ngày tháng và thời gian, cũng như thông tin về công việc và bằng chứng về khái niệm và sự phát triển của công việc. Điều này cung cấp bằng chứng rõ ràng về quyền tác giả và quyền sở hữu mà không thể từ chối.

Bằng chứng về bản quyền là điều cần thiết trong thời đại mà việc xuất bản, phổ biến và đánh cắp tài liệu trở nên vô cùng dễ dàng với sự xuất hiện của Internet.

Nếu không đăng ký bản quyền, chủ sở hữu bản quyền sẽ mất một số tiền lớn và thời gian để đấu tranh với các vấn đề bản quyền và chứng minh quyền sở hữu tác phẩm gốc.

Nếu chủ sở hữu bản quyền đã đăng ký bảo hộ bản quyền với văn phòng SHTT, họ sẽ có được nền tảng vững chắc và các khiếu nại pháp lý ngay cả khi những tình huống đó xảy ra, tăng cơ hội chiến thắng cho họ.

Tài liệu đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman

Để đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman, tác giả của tác phẩm cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký bản quyền ở Quần đảo Cayman;
 • Hai bản sao của tác phẩm có bản quyền;
 • Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu bản quyền thuộc sở hữu chung;
 • Chứng minh nhân dân có công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty).

Luật bản quyền của Quần đảo Cayman

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Luật bản quyền (Quần đảo Cayman) 2015 và Luật bản quyền (Quần đảo Cayman) (Bản sửa đổi) 2016 có hiệu lực.

Luật được xây dựng dựa trên Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bằng sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh.

Luật mới, được sửa đổi đã tăng phạm vi bảo vệ cho các tác phẩm ở Quần đảo Cayman, cũng như mở rộng phạm vi các hành vi bị hạn chế bởi quyền tác giả.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *