Kết quả tìm kiếm của bạn với từ khóa: đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lưu ý khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Luu Y Khi Nop Don Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ trong bao lâu ? Khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần lưu...

Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Tra Cuu Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp có tác dụng gì với người nộp đơn và việc tra cứu đăng ký...

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Luu Y Khi Nop Don Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng là ai? Ai có quyền chủ đơn đăng ký Kiểu dáng và phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới trở thành chủ đơn đăng...

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Yeu Cau Doi Voi Don Dang Ky Kieu Dang

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm Đăng ký bản quyền kiểu dáng Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành thông qua thủ tục nộp đơn. Đơn đăng ký...

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Vi Sao Phai Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Lợi ích có được từ việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì? Thật vậy, bạn thường đặt ra những câu hỏi đó khi nghe ai đó nói...

Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Tach Don Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc trên cơ sở chủ động, người nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn...

Lợi ích của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Loi Ich Cua Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp để làm gì? Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Quyền độc quyền  kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam được...

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chuyen Giao Don Dang Ky Kieu Dang

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại cần chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thủ tục chuyển đơn...

Mô tả kiểu dáng công nghiệp trong hồ sơ đăng ký
Mau To Khai Dang Ky Nhan Hieu

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng...