Thursday, January 24, 2019

abc_trademark_vietnam

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

dịch vụ đăng ký kiểu dáng

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng giống như việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, bản quyền...đều là những thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được ghi nhận độc quyền đối với đối tượng đăng ký.

Đọc thêm...

 

Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

gia-han-kieu-dang-cong-nghiepBằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Như vậy một kiểu dáng sẽ được độc quyền trong 15 năm (tối đa) sau đó kiểu dáng sẽ thuộc về công chúng.

Đọc thêm...

 

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

chuyen-don-kieu-dangChuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục chuyển đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đọc thêm...

 
 

Tách đơn đăng ký kiểu dáng

Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

tach don kieu dangTheo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc trên cơ sở chủ động, người nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đọc thêm...

 

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm

Đăng ký bản quyền kiểu dáng

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành thông qua thủ tục nộp đơn. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.

Đọc thêm...

 
 

Page 4 all 5 pages

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange