Thursday, January 24, 2019

abc_trademark_vietnam

Đăng ký bố trí mạch tích hợp tại Singapore

mach tich hop tai SingĐăng ký bố trí mạch tích hợp hay bảo hộ độc quyền mạch tích hợp tại Singapore theo đó mạch tích hợp phải đáp ứng ba tiêu chuẩn bảo hộ: Tính nguyên gốc, Tính mới thương mại và phải được tạo ra sau ngày 15 tháng 2 năm 1999.

 

Đăng ký bố trí mạch tích hợp

dang-ky-bo-tri-mach-tich-hopĐăng ký bố trí mạch tích hợp, sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm trong đó các phần tử (với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với thuật ngữ  “IC”, “chíp”, “mạch vi điện tử”.

 

Thế nào là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?

bo-tri-mach-tich-hopMạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử (với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với thuật ngữ  “IC”, “chíp”, “mạch vi điện tử”.

 
 

Page 2 all 2 pages

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange