Friday, February 22, 2019

patents-banner

Tranh chấp về thời hạn bảo hộ sáng chế giữa Hoa Kỳ và Canada - phần 2

phan doi don sang cheTiếp tục vụ việc tranh chấp về thời hạn bảo hộ sáng chế giữa Mỹ và Canada khi mà cả hai bên đều giữ nguyên quan điểm của mình

Canada cho rằng phán quyết này đã không tính đến mối quan hệ về ngữ cảnh giữa hai quy định này.   Ngoài ra, Canada cho rằng phán quyết của Ban bồi thẩm không áp dụng nguyên tắc giải thích quy định cụ thể chiếm ưu thế so với quy định chung (lex specialis derogat legi generali) theo đó một nguyên tắc chung như Điều 70.1 phải chịu nhường chỗ (có hiệu lực thấp hơn) các quy định cụ thể nêu tại Điều 70.6 và 70.7 về cấp li-xăng không tự nguyện đối với sáng chế đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và bảo hộ ở mức cao hơn.

Khi dẫn ra lý lẽ của Canađa liên quan đến tính không hồi tố, Hội đồng giải quyết khiếu nại áp dụng Điều 31 Công ước Viên về Luật điều ước trước hết đã viện dẫn văn bản quy định của điều ước.

Do đó, trên cơ sở phân tích theo văn bản này, thuật ngữ “hành vi” mà xảy ra trước ngày áp dụng điều ước có liên quan đến các vấn đề đã được hoàn thành vào ngày áp dụng Hiệp định TRIPS.

 Tuy nhiên, Hội đồng giải quyết khiếu nại cũng lưu ý rằng về mặt chính sách, nếu cụm từ này được giải thích là bao gồm mọi tình huống đang tiếp diễn liên quan đến các sáng chế đã được cấp bằng độc quyền sáng chế trước ngày áp dụng Hiệp định TRIPS thì Điều 70.1 sẽ cản trở việc áp dụng gần như toàn bộ Hiệp định TRIPS đối với những hành vi như vậy

Điều 28 Công ước Viên quy định rằng  Trừ khi có ý định khác được thể hiện trong điều ước hoặc được thiết lập theo cách khác, các quy định của điều ước không có giá trị ràng buộc một bên liên quan đến hành vi hoặc sự kiện bất kỳ đã xảy ra hoặc tình huống bất kỳ không còn tồn tại trước ngày điều ước có hiệu lực đối với nước đó.

Hội đồng giải quyết khiếu nại quan niệm rằng nếu không có ý định trái ngược thì Điều 28 được áp dụng cho “tình huống” bất kỳ không còn tồn tại theo một điều ước mới.22 Để giải thích điều này, cần đến sự hỗ trợ từ phần dẫn giải về Điều 28, là một phần của quá trình soạn thảo Công  ước Viên.

Tranh chấp về thời hạn bảo hộ sáng chế giữa Hoa Kỳ và Canada - phần 1

Để đươc tư vấn về sở hữu trí tuệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange