Friday, February 22, 2019

patents-banner

Đăng ký sáng chế theo công ước Paris

đăng ký sáng chế theo công ước paris

Bất kỳ người nào đã nộp đơn đăng ký hợp lệ đối với sáng chế/ giải pháp hữu ích tại một quốc gia thành viên của công ước Paris sẽ được hưởng một quyền ưu tiên trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, trong việc đăng ký vào các nước thành viên khác.

 

Đọc thêm...

 

Thẩm định viên sáng chế

thẩm định viên đơn đăng ký sáng chếĐơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tiếp nhận và xử lý đơn qua đó quyết định có hay không sự chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký độc quyền sáng chế

Đọc thêm...

 

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

thẩm định đơn đăng ký sáng chếThẩm định đơn đăng ký sáng chế - Phạm vi xét nghiệm nội dung đối với đơn sáng chế, giải pháp hữu ích cũng giống như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được dựa trên cơ sở tự nguyện.

 

Đọc thêm...

 
 

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?

altĐăng ký sáng chế - Ai có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế -Một trong những người sau đây có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích:

Đọc thêm...

 

Sáng chế dạng vật thể

Phân loại sáng chế-sáng chế dạng vật thể

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam - Sáng chế dạng vật thể là các giải pháp kỹ thuật ở dạng Cơ cấu, Chất, Hợp chất hoặc Vật liệu sinh học

Đọc thêm...

 
 

Đạo luật sáng chế đầu tiên

Cùng với việc ban hành đạo luật Viên (Venice) năm 1474 Italy đã trở thành nơi đầu tiên hình thành một cơ chế bảo hộ sáng chếqua việc đồng ý rằng những phương pháp mới và sáng tạo khi đưa vào trong thực tiễn sử dụng phải được thông báo với Hội đồng thành phố

 

 

Đọc thêm...

 

Lịch sử hình thành và phát triển của Luật sáng chế tại Việt Nam

Chế định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với sáng chế nói riêng tại Việt Nam

 

 

Đọc thêm...

 
 

Thông tin sáng chế và tư liệu sáng chế

 

Là thông tin kỹ thuật và pháp lý có trong các tư liệu sáng chế  được Cơ quan  Sáng chế công bố định kỳ. Thuật ngữ “thông tin sáng chế” đề cập đến cả sáng chế được cấp bằng độc quyền và đơn đăng ký sáng chế. 

Đọc thêm...

 

Chuẩn bị đăng ký bảo hộ quyền sáng chế

Bạn muốn bảo hộ giải pháp kỹ thuật của mình dưới hình thức độc quyền sáng chế nhưng bạn không biết trước hết phải làm thế nào để được độc quyền sáng chế?

 

 

Đọc thêm...

 
 

Page 5 all 6 pages

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange